Suuruse nimi induktiivsus
Suuruse tähis L
SI-süsteemi ühiku nimi henri
SI ühiku tähis H

Induktiivsus on elektromagnetilist induktsiooni iseloomustav füüsikaline suurus. Induktiivsuse tähis on (tõenäoliselt Heinrich Lenzi nime järgi) ja mõõtühik henri (ameerika füüsiku Joseph Henry järgi).

Vooluga pooli ümbritsev magnetväli

Igal elektrijuhil (nt juhtmekeerul, poolil jm juhtival kontuuril) on teatav induktiivsus, sest juhti läbiva vooluga kaasneb alati magnetväli:

Siin on induktiivsus võrdetegur – eneseinduktsiooni tegur – magnetvoo ja seda põhjustava voolu vahel. Järelikult induktiivsus

kus on ühe keeruga piiratud pinda läbiv magnetvoog. Kui poolil on keerdu, siis selle induktiivsus

kus on pooli kõigi keerdudega ahelduv koguvoog – aheldusvoog.

Induktiivsust väljendatakse ka eneseinduktsiooni elektromotoorjõu ja voolu muutumise kiiruse jagatisena:

Valemist tuleneb, et juhi induktiivsus on arvuliselt võrdne eneseinduktsiooni elektromotoorjõuga (voltides), kui voolutugevus selles juhis muutub kiirusega üks amper sekundis.

Induktiivsus avaldub võimena takistada eneseinduktsiooni tõttu voolu muutumist. Näiteks mida suurem on pooli induktiivsus, seda aeglasemalt alalisvool sisselülitamise järel poolis tugevneb. Vahelduvvooluahelas suureneb koos induktiivsuse ja sagedusega pooli induktiivtakistus.

Juhul kui voolu muutus ühes kontuuris (näiteks trafo mähises) indutseerib vastastikuse induktsiooni teel elektromotoorjõu ka teises kontuuris (teises mähises), on tegemist vastastikuse induktiivsusega. Vastastikuse induktiivsuse tähis on M või Lmn , mõõtühik ikka henri.

Induktiivsus sõltub elektrijuhtide mõõtmetest ja kujust, magnetvooga ahelduvate keerdude arvust ning keskkonna magnetilisest läbitavusest, vastastikune induktiivsus lisaks juhtide omavahelisest kaugusest ja asendist.

Induktiivsed komponendid, nagu induktiivpoolid, mida läbib elektrivool salvestavad energiat oma magnetvälja kujul. Poolis salvestub voolga ,energia

Induktiivsust omav elektriahela element avaldab vahelduvvoolule reaktiivtakistust, mida nimetatakse ka induktiivtakistuseks. Induktiivtakistus on võrdeline induktiivsusega ja vahelduvvoolu sagedusega :

Induktiivsuse arvutusvalemeid vt Induktiivpool.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda