Elektrivälja tugevus

Elektrivälja tugevus ehk elektriväljatugevus on füüsikaline suurus, mis väljendab elektrivälja võimet avaldada väljapunkti asetatud elektrilaengule jõudu.

Elektrivälja tugevus võrdub antud väljapunkti asetatud proovilaengule mõjuva jõu ja selle laengu jagatisega:

,

kus on proovilaengule mõjuv jõud ja proovilaengu elektrilaeng. Kuna jõud on vektoriaalne (suunaga) suurus, siis kirjutatakse sama seos harilikult vektorkujul:

.

Elektrivälja tugevuse mõõtühik SI-süsteemis on volti meetri kohta (V/m), mis tuletub jõu ühiku njuuton (N) ja laengu ühiku kulon (C) jagatisest:

.

Vaata ka Redigeeri