Njuuton (tähis N) on jõu mõõtühik SI-süsteemis. Njuuton võrdub jõuga, mis annab kehale massiga 1 kg jõu mõjumise suunas kiirenduse 1 m/s2.

Nimetus "njuuton" pandi ühikule klassikalise mehaanika rajaja Isaac Newtoni auks.

Njuuton on tuletatud ühik, mille saab avaldada SI põhiühikute kaudu, lähtudes Newtoni teisest seadusest

,

kus on jõud, on mass ja on kiirendus.

Nende suuruste ühikute vahel kehtib järelikult seos

Maa pinnal (r = 6370 km) mõjub 1 kg massiga kehale gravitatsioonist tingitud jõud 9,80665 njuutonit, sest standardne raskuskiirendus g on 9,80665 m/s2.

Kuigi Vihtide ja Mõõtude Peakonverents esitas njuutoni definitsiooni juba 1948. aastal, võeti see jõuühik laialdaselt kasutusele koos SI-süsteem]]iga alates 1960. aastast ja ta hakkas asendama MKSA-süsteemi jõuühikut jõukilogramm.

Välislingid muuda