Kulon (tähis C) on elektrilaengu mõõtühik rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI). Kulon on nime saanud prantsuse füüsiku Charles Augustin de Coulomb'i (1736–1806) järgi.

1 kulon võrdub elektrilaenguga, mis läbib juhi ristlõiget voolutugevusel 1 amper 1 sekundi jooksul:

Seepärast nimetatakse kulonit ka ampersekundiks (tähis A·s ehk As).

1 kulon on näiteks elektrihulk niisuguse kondensaatori elektroodil, mille mahtuvus on 1 farad ja mis on laetud potentsiaalide vaheni 1 volt:

Elementaarlaengu fikseeritud arvväärtus on 1,602 176 634 · 10–19 kulonit. Selle pöördväärtus annab ühele kulonile vastavaks elementaarlaengute (elektronide) arvuks 1/(1,602 176 634 · 10−19) ≈ 6,241 509 074 · 1018.

Vaata ka muuda