Elektriline konstant

Elektriline konstant ehk vaakumi dielektriline läbitavus (ingl vacuum electric permittivity) on füüsikakonstant, mis seob mõõtühikute süsteemi elektrilised ja magnetilised ühikud selle süsteemi mehaaniliste ühikutega. SI-süsteemi ühikutes avaldub elektriline konstant järgmiselt:

[1]

kus on mahtuvuse ühik farad, on pikkuse ühik meeter, on elektrivoolu tugevuse ühik amper, on elektripinge ühik volt ja on aja ühik sekund.

Maxwelli võrranditest tuleneb lihtne seos elektrilise konstandi , magnetilise konstandi ja valguse kiiruse vahel:

ehk

kus

Elektrilist konstanti saab väljendada mitmesuguste SI ühikute kaudu:

Vaata ka muuda

Viited muuda