Osake on mingi objekti osa, millel on veel seda objekti kirjeldavad omadused säilinud. Näiteks värviosake on värvilahuses oleva pigmendi tükike. Kui vaadelda lahusetilka, milles ei ole seda pigmenditükikest, siis ei ole see enam värvi osake. Keemias on aine vähimaks osakeseks aine molekulid. Keemiliste elementide vähimaks osakeseks on selle elemendi aatom. Osakeseks võib nimetada ka aatomituuma (näiteks alfaosake, mis on alfakiirguse vähim osa, on heeliumi aatomi tuum).

Subatomaarseteks osakesteks nimetatakse aatomituumast väiksemaid osakesi, mis jagunevad omakorda liitosakesteks ja elementaarosakesteks. Viimased on meile tuntud maailma tõeliselt vähimad osakesed. Elementaarosakeste puudub teadaolevalt sisemine struktuur.

Osake akustikas muuda

Osakeseks (mõnikord ka heliosakeseks) nimetatakse akustikas kujuteldavat lõpmatult väikese ruumalaga keskkonna (tahke keha) osa, mis mingis kindlas ruumi punktis helilaine olemasolu korral liigub koos keskkonnaga. Seeläbi omistatakse heliosakesele akustikas helilaine tekitatud keskkonna lokaalseid liikumisi iseloomustavaid suurusi nagu osakese siire, osakese kiirus ja osakese kiirendus. Täpsustuseks tuleb märkida, et heliosakesed on määramatult väikese ruumalaga võrreldes helilaine lainepikkusega.

Vaata ka muuda