Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon – teised keeled