Ökosüsteem

Ökosüsteem on mingi ala elustik koos selle aineringe komponentidega. Täpsemini, ökosüsteem on mingi ala organisme ja nende keskkonda haarav suhete ja interaktsioonide võrgustik.

Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toitumissuhete ja kommunikatsiooni kaudu üksteisega seotud organismid koos neid ümbritseva keskkonnaga.[1]

Mõiste ajaluguRedigeeri

Termini "ökosüsteem" moodustas inglise florist Arthur Roy Clapham 1930. aastate alul, mõiste võeti laiemalt kasutusse taimeökoloog Arthur Tansley tööde kaudu alates 1935. aastast.[2]

Ökosüsteemi struktuurRedigeeri

Ökosüsteem osad on järgmised:

Üks võimalusi ökosüsteemi struktuuri kujutada on järgmine:

Produtsendid Konsumendid Destruendid
esmase orgaanilise aine loojad orgaanilise aine tarbijad surnud orgaanilise aine lagundajad
valdavalt rohelised taimed valdavalt loomsed organismid valdavalt seened ja bakterid
toitumistüübilt autotroofid toitumistüübilt heterotroofid toitumistüübiltsaprotroofid

Ökosüsteemi dünaamikaRedigeeri

Ökosüsteemide arenguprotsessi nimetatakse suktsessiooniks. Ökosüsteemi kuuluvate populatsioonide koosseis ja arvukus võivad pikema aja jooksul stabiliseeruda; sellist tasakaaluolekut nimetatakse kliimaksiks.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Masing, V. (1992). Ökoloogialeksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. Lk 284. ISBN 5899000104
  2. Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational terms and concepts. Ecology 16, 284–307.

VälislingidRedigeeri