Ökotoop (kr. topos 'koht', 'ümbrus', 'maastik') on taimekoosluse kasvukoht – taimekoosluse abiootiliste tingimuste kogum antud paigas. Ökotoop hõlmab klimaatilisi, hüdroloogilisi, edaafilisi, pinnamoe ja pinnakatte tingimusi.

Maastikuökoloogias on paralleelselt ökotoobiga sageli kasutusel mõiste 'biofüüsikalised keskkonnatingimused'.

Vaata ka muuda