Looduskompleks

Looduskompleks on geograafilist terviküksust tähistav mõiste, mille võttis 1920. aastail kasutusele Eduard Markus.

Looduskompleks hõlmab mingi paiga taimestiku, mullastiku, veerežiimi. See on lähedane ökosüsteemi mõistele (selle eelkäija), mis paralleelselt kasutusele võeti ja tuntumaks sai.

KirjandusRedigeeri

  • Markus, E. 1925. Naturkomplexe. Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat (Tartu) (Loodusuurijate Seltsi aruanded) 32(3/4): 79–94.