Taimestik ehk floora on mingile territooriumil elav taimeliikide kogum. Taimestikku uuriv teadus on floristika.

Viktor Masing eristab taimestikku kitsamas ja laiemas mõttes; kitsamas mõttes hõlmab see taimeliikide ajalooliselt kujunenud kogumit mingil maa-alal või ajajärgul; laiemas mõttes peab ta silmas aga mis tahes ala taimede kogumit (näiteks aiataimestik, metsataimestik)[1].

Sõltuvalt uuritavast taimerühmast saab rääkida lihhenofloorast (uurib ala samblikuliike), brüofloorast (uurib samblaid) ja dendrofloorast (uurib puittaimi). Mõnikord räägitakse ka algo- ehk fükofloorast, mis uurib vetikaliike.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Masing, V. (koost.). 1992. Ökoloogialeksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 244