Agroökosüsteem

Agroökosüsteem ehk kultuurökosüsteem on ökosüsteem, kus toimub majandustegevus taimse või loomse toodangu saamise huvides.

Agroökosüsteemide hulka kuuluvad nii tasakaaluliselt majandatavad pärismaise elustikuga pärandkooslused (heinamaad, metsad, veekogud) kui ka intensiivmajandatavad kultuurtaimedega põllud ja aiad, introdutseeritud või aretatud koduloomadega karjamaad ja veekogud (näiteks kalatiigid).

Vaata kaRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  • Levins, R.; Vandermeer, J. 1990. The agroecosystem embedded in a complex ecological community. Rmt: Carroll, R. C.; Vandermeer, J.; Rosset, P. (toim.), Agroecology. New York: Wiley and Sons.