Strateegiline planeerimine

Strateegiline planeerimine on strateegia koostamine.

Ettevõtte strateegilise planeerimise tulemuseks on reeglina visioon ja äriplaan. Samuti võib sellest välja kasvada muid ettevõtte juhtimise alusdokumente.

Omavalitsuse strateegilise planeerimise tulemuseks on üldplaneering ja kohaliku omavalitsuse arengukava. Strateegiline planeerimine on ruumilise planeerimise lähtekohaks ka riigi või maakonna tasandil.

Strateegilisel planeerimisel kasutatakse järgmisi ajalisi perspektiive:

  1. lühiajaline (3–5 aastat);
  2. keskpikk (10–15 aastat);
  3. pikka (20 ja enam aastat).