Benedictus XVI oikumeeniline tegevus

Benedictus XVI püüdis oma ametiajal arendada suhteid teiste konfessioonide ja religioonidega. Ta pälvis 2006. aastal muhameedlaste kriitika Bütsantsi keisri tsitaadi tõlgendamise pärast (vaata: Bütsantsi keisri tsitaadi tõlgendamine). Ta on püüdnud lõpetada skismat Pius X Vennaskonnaga, kuid ühe piiskopi vabastamine ekskommunikatsioonist 2009. aastal tõi kaasa juutide pahameele.

26. augustil 2007 kohtus ta Kasahstani kiriku ja erinevate religioonide juhtidega.

17. aprillil 2008 oli paavstil oikumeeniline kohtumine eri religioonide esindajatega USAs ja 18. juulil 2008 Austraalias.

BudistidRedigeeri

Benedictus XVI kohtus 14. oktoobril 2006 dalai-laamaga.

JudaistidRedigeeri

24. aprillil 2005 peetud ametissepühitsemisel tervitas Benedictus XVI juute kui oma õdesid ja vendi, kellega kristlased jagavad suures osas vaimset pärandit.

9. juunil 2005 kinnitas Benedictus XVI kohtumisel Rahvusvahelise Juudikomitee delegatsiooniga, et religioonide vahelise suhtlemise tihendamiseks tuleb arendada religioonidevahelisi konsultatsioone. Ta mõistis hukka antisemitismi.

Benedictus XVI sai 19. augustil 2005 teiseks paavstiks, kes on käinud sünagoogis. Ta külastas Kölni sünagoogi ja hoiatas antisemitismi kasvu eest.

15. septembril 2005 kohtus ta Iisraeli pearabidega.

17. märtsil 2006 rõhutas ta Vatikani külastanud Ameerika Juudikomitee liikmetele, et kristlased, juudid ja moslemid peavad rahu nimel koos töötama ning õpetama austust üksteise religioonide ning ususümbolite vastu.

12. oktoobril 2006 kinnitas Benedictus XVI kohtumisel juutide Laimuvastase Liiga delegatsiooniga, et moslemite, juutide ja kristlaste juhid peavad tihendama dialoogi üksteisega ja aitama kaasa erinevate kultuuride ning uskude tõelisele vastastikusele austamisele. Ta kinnitas, et kirik mõistab hukka igasuguse juudivaenu ja juutide tagakiusamise.

8. oktoobril 2007 kohtus ta Maailma Juudikongressi presidendi Ronald Lauderiga.

Paavsti otsuse alusel eemaldati 6. veebruaril 2008 Trento missa liturgilisest tekstist osad juute solvavad palved, kuid juudid taunisid paavsti otsust, kuna tekstist ei eemaldatud kõiki juute solvavaid palveid.

12. septembril 2008 kohtus ta Prantsusmaal kohaliku juudikogukonna esindajatega.

6. oktoobril 2008 ja 12. märtsil 2009 ja 11. mail 2009 kohtus ta Haifa pearabi She’ar Yashuv Coheniga.

Ta kohtus 30. oktoobril 2008 juudi delegatsiooniga, mida juhtis rabi David Rosen. Ta avaldas 9. novembril 2008 muret kristalliöö toimumise pärast.

Ta vabastas 24. jaanuaril 2009 ekskommunikatsioonist piiskop Richard Williamsoni, kes eitas holokausti, kuid paavsti otsus ärritas juute. Paavst rõhutas 12. veebruaril 2009 New Yorgi sünagoogi rabi Arthur Schneieriga kohtudes, et holokaust oli inimsusvastane kuritegu.

Paavst kutsus kristlasi ja juute 10. mail 2009 üles leppimisele. Ta taunis mais 2009 Iisraelis toimunud visiidi ajal ja 27. jaanuaril 2010 holokausti.

Paavst külastas 17. jaanuaril 2010 Rooma sünagoogi ja kohtus Rooma pearabi Riccardo Di Segniga. Ta külastas 17. jaanuaril 2011 Rooma sünagoogi.

Paavst kohtus septembris 2011 Saksamaa visiidi käigus juutide esindajatega. Ta kohtus 10. novembril 2011 Iisraeli usujuhtidega, kelle seas oli ka pearabi Yonah Metzger.

MuslimidRedigeeri

25. aprillil 2005 kohtus Benedictus XVI mõjukate islamivaimulikega. Ta tervitas kristlaste ja muhameedlaste vahelise dialoogi edenemist ning kinnitas, et katoliku kirik soovib jätkata religioonidevaheliste sõprussildade ehitamist.

Benedictus XVI mõistis hukka ajakirjanduses avaldatud prohvet Muhammadi pildid, kuid ta taunis muhameedlaste vägivaldseid protestiavaldusi.

21. juulil 2006 soovitas ta karmeliidi nunnadel palvetada terroristide pöördumise eest vägivaldselt teelt.

12. septembril 2006 pidas Benedictus XVI oma teisel Saksamaa visiidil Regensburgi ülikoolis Aula Magnas saksakeelse loengu teemal „Usk, mõtlemine ja ülikooli mälu ja mõtisklused.” Tema avalduse tõlgendamine halvendas suhteid muhameedlastega (vaata: Bütsantsi keisri tsitaadi tõlgendamine).

Paavst soovis 22. oktoobril 2006 muhameedlastele ramadaani lõppemise puhul muretust ja rahu.

2. novembril 2006 tulistas İstanbulis asuva Itaalia konsulaadi ees türklane, kes protesteeris paavsti eelseisva Türgi visiidi vastu. 12. novembril 2006 kohtus paavst islamiõpetlase Mustafa Chirifiga. 26. novembril 2006 protesteeris İstanbulis umbes 20 000 inimest paavsti visiidi vastu. Oma esimesel Türgi visiidi päeval kutsus paavst kristlasi ja moslemeid alustama tõelist dialoogi. 30. novembril 2006 külastas Benedictus XVI İstanbulis Sinist mošeed, saades Johannes Paulus II järel teiseks paavstiks, kes on külastanud mošeed.

11. oktoobril 2007 saatsid 130 islamiõpetlast läkituse paavstile, kutsudes üles rahule ning mõistmisele islami ja kristluse vahel. Paavst kiitis nende läkituse positiivset vaimu ja avaldas soovi kohtuda õpetlastega Vatikanis.

Ta kohtus 6. novembril 2008 Bosnia mufti Mustafa Cericiga.

Ta kutsus 19. märtsil 2009 Kamerunis kristlasi ja muhameedlasi elama rahus.

Paavst külastas 11. mail 2009 Jeruusalemmas Kaljutoomkirikut.

Ta kohtus Küprose visiidi ajal 5. juunil 2010 sufi müstiku šeik Nazimiga.

Paavst kohtus septembris 2011 Saksamaa visiidi käigus muhameedlaste esindajatega.

Ortodoksi kirikudRedigeeri

27. aprillil 2005 peetud jutluses viitas Benedictus XVI Euroopa kristlikele juurtele. 1. mail 2005 läkitas Benedictus XVI tervitused õigeusu kirikule, kus tähistati samal päeval ülestõusmispüha. 1. märtsil 2006 loobus ta kasutamast tiitlit „Lääne patriarh.”

Vene Õigeusu Kiriku juhid peavad paavsti visiiti Venemaale võimalikuks pärast seda, kui katoliku kirik lõpetab uute koguduste rajamise Venemaal ja misjonitegevuse Lääne-Ukrainas.

Ta kohtus 18. mail 2006 Smolenski ja Kaliningradi metropoliidi Kirilliga, kes pühitses Roomas esimese Vene õigeusu kiriku. Kirilliga kohtus paavst ka 7. Detsembril 2007. Ta mälestas 5. detsembril ja 7. detsembril 2008 patriarh Aleksius II-st. Ta õnnitles 28. jaanuaril 2009 uut Moskva ja Kogu Venemaa patriarhi Kirilli. Paavst andis 20. mail 2010 Kirilli auks Vatikanis kontserdi, patriarhi esindas Vatikanis Volokolamski metropoliit Ilarion Alfejev. Ta õnnitles 19. augustil 2012 Moskva patriarhi Kirilli Poola visiidi puhul.

Ta kohtus 30. novembril 2006 İstanbulis Konstantinoopoli patriarhi Bartholomeos I, lubades koos püüelda kristlaste ühtsuse poole. Ta kohtus patriarhiga 6. märtsil 2008 ja juunis 2008 Vatikanis.

Ta kohtus 14. detsembril 2006 kreeka õigeusu kiriku priimase Christodoulosega. Ta kohtus Jeruusalemma Kreeka õigeusu kiriku patriarhiga Theophilos III-ga 15. mail 2009.

Paavst kohtus 16. juunil 2007 ja 21. märtsil 2011 Küprose õigeusu kiriku peapiiskopi Chrysostomos II-ga. Ta kohtus juunis 2010 Küprose visiidi ajal Küprose õigeusu kiriku peapiiskopi Chrysostomos II-ga.

Paavst avaldas 19. novembril 2009 Serbia õigeusu kiriku metropoliidile Amfilohijele kaastunnet patriarh Pavle surma puhul. Ta õnnitles 23. jaanuaril 2010 uut patriarhi Irinejd.

Ta kohtus 4. detsembril 2009 Albaania õigeusu kiriku peapiiskopi Anastasiga.

Vanad oriendikirikudRedigeeri

Paavst avaldas 21. juunil 2007 kohtumisel assüüria kiriku patriarhi Mar Dinkha IV-ga muret kristlaste põgenemise pärast Iraagist.

Paavst kohtus 7. mail 2008 Armeenia Apostliku Kiriku katoolikose Karekin II-ga.

Ta kohtus katoolikose Aram I-ga 24. novembril 2008.

Ta kohtus Jordaania melkiidi patriarhi Gregorios III Lahamiga 9. mail 2009 ja 14. septembril 2012.

Ta kohtus 19. septembril 2009 oriendikirikute patriarhidega.

UniaadikirikudRedigeeri

20. märtsil 2006 kohtus paavst Kiliikia ja Armeenia katoliku kiriku patriarhi Nerses Bedros XIX-ga.

Ta kohtus 30. septembril 2006 Babüloonia ja Kaldea patriarhi Emmanuel III Dellyga.

Paavst saatis 25. märtsil 2011 läkituse süüria-malankari katoliku piiskoppidele.

Ta kohtus 16. septembril 2012 maroniitide katoliku patriarhi Beshara Raiga.

Evangeelsed kirikudRedigeeri

7. novembril 2005 kohtus Benedictus XVI Vatikanis USA Evangeelse Luteri Kiriku piiskopi Mark S. Hansoniga. 19. jaanuaril 2006 kohtus Benedictus XVI Soome oikumeenilise delegatsiooniga.Paavst kohtus 19. jaanuaril 2010 Soome evangeelse luteri kiriku delegatsiooniga ja tunnustas luterlasi kiriku ühtsuse poole püüdlemise eest. Ta kohtus 15. jaanuaril 2011 Soome luteri kiriku delegatsiooniga. Ta kohtus 24. jaanuaril 2011 Saksa Evangeelse Luteri Kiriku presidendi Johannes Friedrichiga.

Paavst märkis 1. novembril 2009 koostöö kohta luterlastega:

"Me oleme aktsepteeritud ja lunastatud Jumala poolt, meie olemasolu on kirjutatud armuhorisondis, seda juhib armuline Jumal, kes andestab meie patud ja kutsub meid uuele elule oma Poja jälgedes; me elame Jumala armust ja me oleme kutsutud andma vastust selle kingituse kohta; kõik need vabastavad meid hirmust ning sisendavad lootust ja julgust maailmas, mis on täis ebakindlust, rahutust ja kannatust. Ma loodan südamest, et see tähtis aastapäev [katoliiklaste ja luterlaste oikumeeniline kokkulepe 1999 Augsburgis] võib meid viia edasi täieliku ja nähtava Kristuse õpilaste ühtsuseni".

Ta kutsus 14. veebruaril 2010 kohtumisel Ameerika Evangeelse Luteri Kiriku delegatsiooniga katoliiklasi jätkama oikumeenilist dialoogi luterlastega. Paavst külastas 14. märtsil 2010 Roomas luteri kirikut.

23. novembril 2006, 21. novembril 2009 ja 18. novembril 2010 kohtus paavst Canterbury peapiiskopi Rowan Williamsiga. Paavst avaldas 4. novembril 2009 apostelliku konstitutsiooni "Anglicanorum coetibus", et lihtsustada anglikaanidel katoliiklasteks saamist. Paavst kohtus Suurbritannia visiidi ajal 17. septembril 2010 Canterbury peapiiskopi Rowan Williamsiga. Ta pidas missa Westminster Abbeys. Ta kohtus 27. oktoobril 2011 Assisis ja märtsis 2012 Williamsiga.

Paavst kohtus septembris 2011 Saksamaa visiidi käigus protestantliku kiriku esindajatega.

ÄärmuslasedRedigeeri

29. augustil 2005 kohtus Benedictus XVI Pius X Vennaskonna liidri Bernard Fellayga ja 26. septembril 2005 kohtus ta teoloog Hans Küngiga.

26. septembril 2006 ekskommunitseeriti kanoonilise õiguse koodeksi alusel Sambia peapiiskop Emmanuel Milingo, kes oli pühitsenud piiskopiks neli abielus olevat meest.

Ta vabastas 24. jaanuaril 2009 ekskommunikatsioonist Bernard Fellay ja veel kolm piiskoppi. 12. märtsil 2009 saatis paavst isikliku kirja katoliku piiskoppidele, milles ta väljendas kurbust teda tabanud kriitika pärast.

Kanoonilise õiguse järgi ekskommunitseeriti 15. detsembril 2005 St. Stanislaus Kostka Parish Corporationi vaimulikud. 9. märtsil 2009 tagandas paavst ametist USA Saint Louise St. Stanislausi koguduse preestri Marek Bozeki.

Paavst hoiatas 17. juunil 2009 Pius X Vennaskonda uute ordineerimiste eest.

Paavst ekskommunitseeris poliitikasse siirdunud Uganda preestri Simon Lokodo.