Ava peamenüü
Harmoonilise võnkumise erinevad amplituudid

Amplituud on ajas muutuva suuruse (signaali) maksimaalne hälve (ehk maksimaalne kaugus) tasakaaluasendist teatud ajavahemikul, mille jooksul protsess on vaadeldav statsionaarsena.

Tasakaaluasendina võib vaadelda signaali keskväärtust, mis võib iseenesest olla nullise väärtusega (näiteks helisignaalide puhul).

Amplituudis avaldub võnkumise intensiivsus, heliallikast lähtuval keskkonna võnkumisel heli intensiivsus (helitugevus, helivaljus).

Mõnedel juhtudel kiputakse sõna amplituud kasutama ajas muutuva suuruse hetkväärtuse tähenduses (näites helisignaali puhul audioelektroonikas või helisalvestuses).

Kasutatakse ka termineid "ulatus", "magnituud" (mitte ainult seismograafias, vaid ka tehnikas ja mujal), "tippväärtus" jt.

Statsionaarsete perioodiliste suuruste korral saab rääkida nende efektiivväärtusest või mooduli keskväärtusest (alaldatud keskväärtusest).

Siinuselise ehk harmoonilise võnkumise jaoks on efektiivväärtus tema amplituudväärtusest väiksem 0,707 korda, ruutkeskmine väärtus 0,5 korda, mooduli keskväärtus aga 2/π korda.

Mitmest komponendist koosnevate signaalide (kõnesignaal, heli üldse) puhul võivad need suhtarvud varieeruda laiades piirides. Rangelt võttes pole need ei statsionaarsed ega perioodilised (kuigi räägitakse võnkumistest).

Vaata kaRedigeeri