Signaal (tehnika)

Signaal on tehnikas andmete esituseks kasutatava füüsikalise suuruse muut. Signaal on informatsiooni füüsikaline kandja.

Signaalide liigitus muuda

Sõltuvalt signaali esitava või kandva füüsikalise suuruse olemusest saab eristada valgus-, heli-, elektri-, pneumo-, hüdro- jm signaale. Automaatikas käsitletakse peamiselt elektri-, pneumo- ja hüdrosignaale, kuid erijuhtudel ka optilisi ehk valgussignaale.

Kõige laiemalt on kasutusel elektrisignaal, kusjuures muutujaks võib olla pinge, voolutugevus või sagedus. Helisignaali ehk akustilise signaali korral võib muutuda heli sagedus ja/või kestus

Signaal võib olla ühe või mitme sõltumatu muutuja funktsioon. Signaali muutujateks võivad olla aja kõrval ka kaugus, asukoht, temperatuur, rõhk jne.

Analoog- ja digitaalsignaalid muuda