Üliõpilaskorporatsioon

Üliõpilaskorporatsioon (lühemalt: korporatsioon, mille lühend: korp!) on enamasti vaid üliõpilastest koosnev organisatsioon[viide?].

Korporatsiooni liige on korporant.

Üliõpilaskorporatsioonidel on kindel sisekord ja sümboolika (nt värvid)[viide?].

Eesti praegused üliõpilaskorporatsioonid jätkavad baltisaksa korporatsioonide traditsiooni, mis sarnaneb suuresti Saksa ajalooliste üliõpilasorganisatsioonide süsteemiga, kuid erineb USA ning ka Skandinaavia ja Soome omast. Näiteks on Eesti üliõpilaskorporatsioonid ühesoolised (mees- või naiskorporatsioonid).

Ajaloolised üliõpilasseltsid võivad korporatsioonidega suuresti sarnaneda, kuid on korporatsioonidest üldiselt mõnevõrra vabama korraga. Nii on mitmed üliõpilasseltsid segaseltsid, mis võtavad liikmeks nii mehi kui ka naisi. Traditsiooniliselt lähtuvad üliõpilaskorporatsioonid oma tegevuses kommaanist – lisaks kirjutatud kodukorrale ka kirjalikult fikseerimata tavadest, mis muutuvad aeglaselt. Eesti korporatsioonides kasutatakse tänini ulatuslikult baltisaksa korporatsioonidelt päritud ja mugandatud kombestikku ning saksa-ladina-prantsuse segaterminoloogiat.

Korporatsioonid Eestis 19. sajandil muuda

19. sajandil moodustati Tartu ülikoolis tegutsenud korporatsioonid peamiselt regionaalsel või rahvuslikul alusel (nt Curonia, Estonia ja Livonia). Suurem osa neist olid saksakeelsed ja koosnesid eelkõige baltisakslastest, kuid oma korporatsioonide loomiseks said loa ka näiteks venelased ja juudid. Samuti moodustati mõni korporatsioon üliõpilaste eriala põhjal. Teiste seas asutati Eestis Poola vanim üliõpilaskorporatsioon Konwent Polonia, mis sündis 1828. aastal Tartus.

Tolleaegsete üliõpilaskorporatsioonide katusorganisatsioon ja ametlik üliõpilasesindus ülikooli juures oli korporatsioonide eestseisuste esinduskogu Chargiertenconvent. Korporatsioonidesse mittekuuluvatel, nn metsikutel üliõpilastel eraldi esindusorganit polnud. Chargiertenconvent suunas üliõpilaste elu mitmel viisil, muuhulgas jõustades 1832. aastast kehtivat salajast kombestikku (üldkommaani) ning korraldades buršikohtu tegevust.

Kui 20. sajandi alguses loodi esimesed eesti üliõpilaskorporatsioonid, keeldus Chargiertenconvent neid tunnustamast. Seetõttu lõid eesti organisatsioonid omaenese katusorganisatsiooni Eesti Korporatsioonide Liidu, mis tegutseb tänapäevani. Ehkki tal pole sama laiaulatuslikke esindusvolitusi, toimib ta korporatsioonide tegevust kooskõlastades siiski Chargiertenconventi mantlipärijana.

Eesti Vabariigi loomise järel tegutsema jäänud baltisaksa korporatsioonid lõpetasid tegevuse Eestis 1939. aastal seoses baltisakslaste ümberasumisega Saksamaale (Umsiedlung).

Eesti rahvuslikud üliõpilaskorporatsioonid muuda

Vanim eesti üliõpilaskorporatsioon on Vironia, mis registreeriti 1900. aastal Riias. Katse luua 1882. aastal samanimelist eesti üliõpilaskorporatsiooni ei pälvinud heakskiitu Tsaari-Venemaa riigivõimult, mistõttu organisatsioon registreeriti üliõpilasseltsina Eesti Üliõpilaste Seltsi nime all. 1888. aastal kordasid EÜS-i liikmed katset Fraternitas Viliensise nime all, kuid tsensor keelas selle, kahtlustades üliõpilaskorporatsioone poliitilises tegevuses. 1904. aastal kordasid EÜS-i liikmed katset nime Aestia all, kuid seda ei kinnitatud 1905. aasta revolutsiooni tõttu.

Vanim Eestis loodud eesti üliõpilaste korporatsioon on 1907. aastal EÜS-ist lahkunud liikmete asutatud Fraternitas Estica.

Eesti vanima korporatsiooni nimele pretendeerib ka Arminia Dorpatensis, kuid seda pole Eesti Korporatsioonide Liit tunnustanud, tuues põhjenduseks, et Arminia tegevuses Eestis on olnud pikaajaline katkestus, samuti oli varasem Arminia Dorpatensis saksakeelne.

Algselt olid Eestis üksnes meeskorporatsioonid, naiskorporatsioonide asutamine sai võimalikuks alles pärast Eesti iseseisvumist 1918. aastal.

Mitu eesti üliõpilaskorporatsiooni osalesid Vabadussõjas in corpore (täies koosseisus), näiteks Sakala ja Vironia.

Nõukogude võim keelustas 1940. aastal kõigi korporatsioonide tegevuse. Paljud neist jätkasid tegevust eksiilis, Eestis taastati suurem osa korporatsioone 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses.

Eestis tegutsevad üliõpilaskorporatsioonid muuda

Naiskorporatsioonid muuda

Lipp
Vapp
Nimi
Lipukiri
Asutatud Tartu
Tallinn
sotsiaal-
meedia
koduleht
e-post
  Filiae Patriae
Eesti tütar, eesti kodu tugevasti seotud olgu!
27. X 1920
Tartu
Trt: Wilhelm Struve 4
Facebook
Instagram
C!F!P!
info@cfp.ee
  Indla
Sõnasse kindlust, teosse ausust, kodule armastust!
7. III 1924
Tartu
Trt: Tähtvere 4
Facebook
Instagram
Indla
indla@indla.ee
  Lembela
Constantia ad finem ducit - Püsivus viib sihile
24. X 1924
Tartu

Tln: Kaarli pst 5
Facebook
Instagram
Lembela
lembela@lembela.ee
  Amicitia
Per aspera ad astra - Läbi raskuste tähtede poole
21. XI 1924
Tartu
Trt: Kastani 65
Facebook
Instagram
C!A!
kirjatoimetaja@amicitia.ee
 
 
Sororitas Estoniae
Teadmised on ilu!
16. II 2011
Tallinn
Trt: Lai 30
Tln: Raekoja plats 16
Facebook
Instagram
C!S!E!
csororitasestoniae@gmail.com

Meeskorporatsioonid muuda

Lipp
Vapp
Nimi
Lipukiri
Asutatud Tartu
Tallinn
sotsiaal-
meedia
koduleht
e-post
  Vironia
Ühisus, kindlus, ausus
9. XII 1900
Riia
Trt: Lai 30
Tln: Falgi tee 3
Facebook
Instagram
Vironia
vironia@vironia.ee
 
Frat! Estica lipp
Fraternitas Estica
Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle, Eesti rahvas!
9. V 1907
Tartu
Trt: Vanemuise 54
Tln: Pikk 39
Facebook
Instagram
C!F!E!
juhatus@cfe.ee
 
Sakala lipp
 
Sakala vapp
Sakala
Üks kõigi eest, kõik ühe eest!
27. XI 1909
Tartu
Trt: Veski 69
Tln: Roosikrantsi 3
Facebook
Instagram
Sakala
info@sakala.ee
  Ugala
Isamaa, sõprus, ausus
10. XI 1913
Tartu
Trt: Julius Kuperjanovi 16
Facebook
Instagram
Ugala
senior@korpugala.ee
 
Rotalia lipp
 
Rotalia
Ausus, kindlus, iseteadvus, ühistunne
10. XI 1913
St. Peterburg
Trt: Tähe 3
Tln: Pikk 11
Facebook
Instagram
Rotalia
rotalia@rotalia.ee
 
Fraternitas Liviensis
vendlus, ausus, hoolsus
28. I 1918
Tartu
Trt: Jakobi 52
Tln: Uus 16
Facebook
Instagram
Fraternitas Liviensis
liviensis@liviensis.ee
 
 
Leola
truudus, tublidus, ausus
16. X 1920
Tallinn

Tln: Tatari 12
Facebook
Instagram
Leola
leola@leola.ee
 
Revelia lipp
Revelia
Üks kõige - kõik ühe eest!
3. XII 1920
Tartu
Trt: Veski 45
Tln: Raekoja plats 16
Facebook
Instagram
Revelia
revelia@revelia.ee
 
Tehnola
kindlus, ausus, vendlus
23. X 1921
Tallinn

Tln: Uus 28
Facebook
Instagram
Tehnola
juhatus@tehnola.ee
 
Fraternitas Tartuensis
Pidevas töös, tõe valguses elurõõmsalt tulevikku!
27. III 1929
Tartu
Trt: Jaani 20
Facebook
C!F!T!
info@tartuensis.ee
Arminia Dorpatensis
1850/1994
Tartu
Trt: Õpetaja 11
Facebook
Instagram
C!A!D!
korp@arminia.ee

Eesti alal tegutsenud üliõpilaskorporatsioonid muuda

Naiskorporatsioonid muuda

Eesti meeskorporatsioonid muuda

Baltisaksa korporatsioonid muuda

Poola korporatsioonid muuda

Läti korporatsioonid muuda

Vene korporatsioonid muuda

Juudi korporatsioonid muuda

Vaata ka muuda

Viited muuda


Välislingid muuda