Teos

loomingulise tegevuse tulemus
 See artikkel räägib üldmõistest; vanaaja linna kohta vaata artiklit Teos (linn)

Teos on üldmõistes loomingulise tegevuse tulemus. Teosel on enamasti autor. Teos võib olla ka ilma konkreetse autorita (näiteks rahvaloominguteos) või selle autor võib olla teadmata (anonüümne autor). Rahvaloominguteos võib esineda mitmetes teisendites ning aja jooksul muutuda. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Teos võib olla ka tuletatud (tuletatud teos), näiteks teose tõlge, algse teose adaptatsioon ehk kohandus ning arranžeering ehk töötlus.

Teoseks autoriõiguse seaduse tähenduses loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse (kirjandusteos), kunsti (kunstiteos), filmi (filmiteos), muusika (heliteos) või teaduse (teadusteos) valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil.

 Legaaldefinitsioon: "Teoseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus."
Autoriõiguse seadus § 4, p.2

Autorikaitse all oleva loomingulise tegevuse tulemuste liigid

muuda

Teosed, millele tekib autoriõigus, on näiteks:

Kaitse alla kuuluvad ka teose loomise vaheetappide resultaadid (eskiisid, visandid, plaanid, joonised, peatükid, arvutiprogrammi loomise lähtematerjal jms ning teose originaalne pealkiri või teose nimetus.

Loomingulise tegevuse tulemuste liigid, mis ei kuulu autorikaitse alla

muuda

Kaitstud ei ole ning autoriõiguse seadust ei kohaldata:

Vaata ka

muuda