Printsiip (ladina keeles principium 'algus; lähtekoht; põhialus') on loogikas, teaduses ja filosoofias teoreetilise süsteemi kavandi või praktilise käsitlussuuna lähtekoht, esindades teatud valdkonna sisulisi ja metoodilisi põhimõtteid.

Üldistades võib öelda, et iga teaduslik distsipliin, filosoofiline seisukoht ning loogiline või matemaatiline süsteem lähtub printsiipidest, millele edasine teaduslik arutlus või filosoofiline argumentatsioon tugineb.

Traditsioonilises loogikas on olulised neli printsiipi: