Autor

teose looja

Autor (ladina auctor 'teostaja, looja') on mitmetähenduslik sõna.

Autor üldises tähenduses on teostaja, looja.

Autor juriidilises tähenduses on füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on loonud teose. Juriidiline isik saab olla varaliste autoriõiguste omanik, kuid mitte autor. Juriidilises tähenduses autori õigusi kaitseb autoriõigus[viide?], mida reguleerib seadus – Eestis näiteks autoriõiguse seadus.

Scale of justice 2.svg  Legaaldefinitsioon: "Teose autoriks on füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on selle teose loonud."[1]


"Autori surm"Redigeeri

  Pikemalt artiklis Autori surm

20. sajandi teisel poolel sai kirjandusteaduses (nt Roland Barthes'i ja Michel Foucault' käsitlustes) küsitavaks teose ja autori vahelise seose traditsiooniline tõlgendamine. Küsiti, kas autoril on mingi võim oma teoste üle, eriti eelisõigus nende tõlgendamisel, ja leiti, et teose sündi võib pigem käsitleda autori surmana, mis tähendab, et pärast teose valmimist ja avaldamist kaotab autor võimu teose üle. Seejuures seati kahtluse alla arusaam, et autor saab oma teostes midagi taotluslikult väljendada, ning tõlgendamise printsiip, mis lähtus sellest, "mida autor öelda tahtis".

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri