See artikkel räägib normdokumendist; mööblitootja kohta vaata artiklit Standard (ettevõte). Ruudukujuline lipp on standart.

Standard on konsensuse alusel ekspertide koostatud ja tunnustatud asutuse vastuvõetud normdokument, milles esitatakse reeglid, juhtnöörid ja omadused tegevuste või nende tulemuste kohta üldiseks ja korduvaks kasutamiseks ning mis on suunatud korrastatuse optimaalse taseme saavutamisele käsitletavas kontekstis. Standard kirjeldab töövahendeid ja lahendusi, mis aitavad kiiremini, lihtsamalt, ohutumalt ja tõhusamalt tööd teha ning suurendavad seega nende kasutajate usaldusväärsust partnerite ja klientide silmis.

Standardi järgimine on vabatahtlik, välja arvatud juhul, kui see on õigusaktis viidatud või tehtud kohustuslikuks kliendi, partneri või riigihanke tingimustes.

Tunnustatud standardeid koostatakse kolmel tasandil:

 1. Riiklikud standardid on koostatud riiklikes standardimisasutustes; näiteks Eesti Standardikeskus (EVS), Soome standardimisorganisatsioon (SFS), Saksa standardimisorganisatsioon (DIN) jne.
 2. Euroopa standardid on koostatud Euroopa standardimisasutustes: Euroopa Standardimiskomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee (CENELEC). Euroopa standardid on kättesaadavad riiklike standardimisasutuste liikmete vahendusel, kes on avaldatud need identsel kujul riiklike standarditena. Euroopa standardi tähiseks on EN, millele eelneb selle oma riikliku standardina avaldanud standardimisasutuse tähis; nt Eestis EVS-EN, Soomes SFS-EN, Saksamaal DIN-EN jne.
 3. rahvusvahelised standardid on koostatud rahvusvahelistes standardimisasutustes: Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon (ISO) ja Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC).

Standardi tähis muuda

Tähis koosneb akronüümist (EVS), standardi numbrist ja aastaarvust.

Näide: EVS-EN ISO 9001:2015 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

 • EVS – Eesti standard (mitteametlikult Eesti Vabariigi standard)
 • EN – Euroopa standard
 • ISO – Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni standard
 • 9001 – standardi number
 • 2015 – aasta, kui standard võeti üle Eesti standardiks

Veel mõned levinud standardite tähised:

 • IEC – Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni standard
 • HD – Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomitee harmoneerimisdokument
 • TS – tehniline spetsifikatsioon
 • TR – tehniline aruanne
 • CWA – Euroopa standardimisasutuse CEN-i või CENELEC-i töörühma kokkulepe

Standardite liigid muuda

Standardeid liigitatakse standardi käsitlusala järgi ja koostamise eesmärgist lähtudes järgmiselt (standardi EVS-EN 45020:2008 järgi)[1]:

 1. põhistandard;
 2. terministandard;
 3. katsetusstandard;
 4. tootestandard;
 5. protsessistandard;
 6. teenusestandard, teenuste standard;
 7. ühilduvusstandard;
 8. deklareeritavate omaduste standard;
 9. kavandamisstandard;
 10. ohutusstandard.

Standardi etapid muuda

 • Kehtiv – viimati avaldatud standard.
 • Kehtetu – standard ei ole enam ajakohane või on asendatud teise standardiga.
 • Kavand – väljatöötamisel olev standard.
 • Arvamusküsitlus – määratud ajavahemiku jooksul on võimalik tutvuda ja esitada kommentaare standardikavandi kohta.
 • Ülevaatus – tuleks kontrollida standardi taaskinnitamise, muutmise või tühistamise vajadust.

Kättesaadavus muuda

Standardeid saab otsida ja osta Eesti Standardikeskuse e-poest ja külastada klienditeenindust Tallinnas aadressil Akadeemia tee 21/6. Standardite kohta leiab infot ametlikust väljaandest EVS Teataja, mida avaldatakse 2 kord kuus Eesti Standardikeskuse veebilehel. Lisaks korraldatakse Eesti Standardikeskuses ka standardeid tutvustavaid infopäevi ja koolitusi.

Vaata ka muuda

Viited muuda