Teoreetiline füüsika

Teoreetiline füüsika on füüsika haru, mis uurib füüsikalisi nähtusi matemaatiliste mudelite ja abstraktsioonide abil. Seda võib vastandada eksperimentaalfüüsikale, kus füüsikalisi nähtusi uuritakse vaatluse ja eksperimentide abil.

Füüsikateooriaid muuda

Alljärgnev on loend valitud matemaatiliselt kooskõlalistest füüsikateooriatest, mis on (vähemalt osaliselt) eksperimentaalset kinnitust leidnud:

Tuntud füüsikateoreetikuid muuda

Alljärgnev on loetelu mõnedest tuntud füüsikatoereetikutest

Eesti füüsikateoreetikuid muuda

Vaata ka muuda