Matemaatiline mudel

Matemaatiline mudel on mudel, mille kirjeldamisel kasutatakse matemaatilist keelt.

Matemaatilised mudelid jaotuvad empiirilisteks ja teoreetilisteks.

  • Empiirilised mudelid kirjeldavad mõõdetud seoseid mitmesuguste lähendusfunktsioonide abil, nad on saadud induktiivsel teel.
  • Teoreetilised mudelid lähtuvad ettekujutusest modelleeritava nähtuse mehhanismi (ehituspõhimõtte) kohta, nad võidakse tuletada deduktiivsel teel.

Matemaatiliste mudelite koostamiseks kasutatakse väga erinevaid matemaatika valdkondi. Sagedamini kasutatavad on lineaaralgebra, matemaatiline statistika, diferentsiaalvõrrandid, mänguteooria, jt.

Vaata ka muuda