Lineaaralgebra on matemaatika osa, milles algebra meetoditega uuritakse eeskätt lõplikumõõtmelisi vektorruume[1].

Lineaaralgebra meetodeid rakendatakse enamikus matemaatika osades, kvantfüüsikas jm[2].

Viited muuda

  1. Ü. Kaasik, 2002. Matemaatikaleksikon. Kolmas, täiendatud trükk. 288 lk
  2. EE 5. köide, 1990.