Sakraalarhitektuur

Sakraalarhitektuur on kultusliku otstarbega arhitektuur. Sakraalarhitektuurile vastandub profaanarhitektuur.

Kogu sakraalehitus väljendab taevast kosmilist korda ja on täpselt reeglistatud. Sakraalehitus on õpetus kivis, väljendades arusaama maailmast ja vastava religiooni põhiseisukohti. Enamasti on täpselt orienteeritud ilmakaarte või tähtede (megaliitehitised, Egiptuse püramiidid ja templid, Stonehenge) järgi. Muutused sakraalarhitektuuris tähendavad ka muutusi ühiskondlikus teadvuses. Sakraalarhitektuur väljendab ühiskondlikku teadvust.

Sakraalarhitektuur ja religioosne sümboolika on kunstiajaloo oluline osa. Sakraalarhitektuuri ehedaim näide on kloostriarhitektuur, kus igal detailil on oma tähendus.

Pühakoda ehk kultushoone, kus sees saab läbi viia riitust: Kirik - Mošee - Tempel - Saalomoni tempel

Muud sakraalsed ehitised:

Budism: Stuupa, Buddha kujud,

Katoliku kirik: kabel - pühakute kujud (vaata: pühakud)