Raivo Sepp (sündinud 7. juunil 1964[1] Saaremaal[2]) on Eesti jurist, endine riigi peaprokurör.

Raivo Sepp

Raivo Sepp lõpetas Kingissepa 2. Keskkooli Kuressaares.[2] 1991. aastal lõpetas ta õpingud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.[1]

Saaremaa Rahvateatri näitleja aastail 1980–1984. Raivo Sepp alustas 1989. aastal Eesti NSV Prokuratuuri Tartu rajooni prokuratuuris ühiskondliku abi ametikohal. 1990. aastast stažeeris Jõgeva rajooni prokuratuuris.[2] Aastatel 1990–1992 oli ta Võru rajooni ja Võru maakonna prokuratuuris uurija ning vanemuurija ametikohal. Aastatel 1992–1994 oli ta Eesti Kohtueelse Uurimise Ameti ja Keskuurimisbüroo Võru uurimisbüroo direktor.

Aastatel 1994–1997 oli Raivo Sepp Viljandi Politseiprefektuuri politseiprefekt. Aastatel 1997–1998 töötas ta Politseiametis politseipeadirektori asetäitjana.[2][1]

Vabariigi Valitsus nimetas 26. mail 1998 Raivo Sepa riigi peaprokuröriks viieks aastaks alates 27. maist 1998 kuni 27. maini 2003.[3] Pärast seda on ta töötanud Riigiprokuratuuris spetsialiseerudes rahvusvahelisele koostööle kriminaalasjades.

Alates 2004. aasta maist kuni 2019. aasta veebruarini oli ta Eurojusti Eesti liige ja riigiprokurör.[2] Eurojustis Eesti liikme ja riigiprokurörina töötades valiti ta kaheks ametiajaks Eurojusti asepresidendiks (06.11.2007–06.11.2013) [4].

2006. aastal kandideeris ta Maksu- ja Tolliameti peadirektoriks, kuid taandus lõppvoorus Enriko Aava ees.[5]

Aastast 2019 on Raivo Sepp vabakutseline ekspert ja nõustaja rahvusvahelise koostöö, juhtimise ja strateegilise planeerimise alal.

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 "Eesti prokurörid 2001" (Tallinn: Riigiprokuratuur, 2001) lk 8.
  2. Elektrooniline Riigi Teataja. Vabariigi Valitsuse 26.05.1998 korraldus nr 461 "Riigi peaprokuröri ametisse nimetamine". Avaldamismärge: RT I 1998, 49, 748.
  3. "Mälestused Eurojusti tööst 2004–2019 | Prokuratuuri aastaraamatud". aastaraamat.prokuratuur.ee. Vaadatud 14. septembril 2023.
  4. "Juht vastu paljude ootusi" Postimees, 10. märts 2006


Eelnev
Alar Kirs
Eesti Vabariigi riigi peaprokurör
19982003
Järgnev
Jüri Pihl