Riigi peaprokurör

Eesti ametikoht

Riigi peaprokurör on Eesti riigiametnik, kes juhib prokuratuuri. Ta esitab kord aastas justiitsministrile prokuratuuri tegevuse kohta aruande. Riigi peaprokurör esitab igal aastal Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal. Riigi peaprokuröri nimetab ametisse Vabariigi Valitsus justiitsministri ettepanekul, olles ära kuulanud Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Üks ametiaeg kestab viis aastat. Riigi peaprokuröri ettepanekul nimetab justiitsminister ametisse juhtiva riigiprokuröri, riigiprokuröri ning juhtivprokuröri.[1]

Riigi peaprokurör
Praegu ametis
Andres Parmas
alates 3. veebruarist 2020
Prokuratuur
Ametisse nimetamiseks esitaja Riigikogu õiguskomisjon
Ametisse nimetaja Justiitsminister
Ametiaja kestus 5 aastat
Moodustamise dokument Prokuratuuri seadus
Moodustatud 1918
Esimene täitja Jaan Teemant
Asetäitja Riigiprokuratuuri prokuröride hulgast justiitsminister poolt määratud asendaja

Alates veebruarist 2020 on riigi peaprokurör Andres Parmas.

Riigi peaprokuröride loend

muuda

Eesti Vabariigi Prokurör (1918–1920)

muuda
Nimi Pilt Ametis
Jaan Teemant   1918–1919
Aleksander Hellat 1919
Lui Olesk 1919
Alfred Maurer   1919–1920

Riigikohtu prokurör (1920–1940)

muuda
Nimi Pilt Ametis
Richard Räägo 1922–1939
Johan Müller 1939–1940

Kohtupalati prokurör (1920–1940)

muuda
Nimi Pilt Ametis
Erich Eek 1921–1922
Paul Peterson 1921–?
Paul Välbe ?–1925
Johan Müller 1925–1933
Albert Assor   1933–1938
Johan Müller 1939–1940
Gustav Avald 1940

Eesti Vabariigi Prokuratuuri peaprokurör (1991–1993)

muuda
Nimi Pilt Ametis
Leo Urge 1991–1993

Riigi peaprokurör (1993–)

muuda
Nimi Pilt Ametis
Indrek Meelak 1993–1998
Alar Kirs
(kohusetäitja)
1998
Raivo Sepp 1998–2003
Jüri Pihl   2003–2005
Norman Aas 2005–2014
Lavly Perling   2014–2019
Andres Parmas 2020–

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Prokuratuuriseadus (2.06.2020). Riigi Teataja VIII. Kasutatud 18.08.2020, https://www.riigiteataja.ee/akt/102062020008?leiaKehtiv