Prokuratuur

Prokuratuur on Justiitsministeeriumi hallatav valitsusasutus, mis osaleb kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimises, juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindab kohtus riiklikku süüdistust ning täidab muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid.[1]

Prokuratuur
Prokuratuuri embleem.png
Prokuratuuri embleem
Tallinn, pangahoone Wismari 7, 1869, 1914 (1).jpg
Wismari tn 7, Riigiprokuratuuri hoone
Peakorter Tallinn
Asukoht Wismari 7, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Riigi peaprokurör Andres Parmas
Töötajad 293
Veebileht Prokuratuur

Prokuratuur on oma seadusest tulenevate ülesannete täitmisel sõltumatu ja tegutseb, lähtudes prokuratuurisedusest, muudest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest.[1]

AjaluguRedigeeri

Eesti Vabariigi Prokuratuur moodustati 18. novembril 1918 vastu võetud määrusega ajutiste kohtute sisseseadmise kohta, millega loodi ka Eesti Vabariigi prokuröri ametikoht Kohtuministeeriumi alluvuses. Ajutise Valitsuse otsusel määrati Eesti Vabariigi prokuröriks Jaan Teemant, kes oli selles ametis kuni 8. maini 1919.

1920. aasta aprillis kaotati Vabariigi prokuröri amet ja moodustati eraldi Kohtupalati Prokuratuur ja Riigikohtu Prokuratuur. Riigikohtu prokuratuur oli peamiselt seaduslikkuse kaitsja ja arvamuse avaldaja. Kohtukoja prokuratuuri töö sisuks oli süüdistuse esitamine ja selle toetamine. Riigikohtu prokuratuur esines sisulise prokuratuurina ainult neil kordadel, kui Riigikohus lahendas sisuliselt mõnda konkreetset kohtuasja.

Eesti Vabariigi kohtud ja nende juures asuvad prokuratuurid likvideeriti pärast Eesti okupeerimist, 1940. aastal. 23. oktoobril 1940 moodustati Eesti NSV Prokuratuur.

  Pikemalt artiklis Eesti NSV Prokuratuur

Eesti Vabariigi prokuratuurisüsteem taastati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1991. aasta 27. augusti otsusega «Eesti Vabariigi Prokuratuuri lahutamise kohta NSV Liidu Prokuratuurist» moodustati Eesti Vabariigi Prokuratuur. Aastatel 1991–1993 oli Eesti Vabariigi peaprokurör Leo Urge.

1993. aasta Prokuratuuri seadusega[2] määratleti Prokuratuur kui täidesaatva riigivõimu asutus, mis kuulus justiitsministri valitsemisalasse iseseisva ameti staatuses.

Prokuratuuri ülesandeks oli:

 1. järelevalve kriminaalasjade kohtueelse menetluse seaduslikkuse üle;
 2. riikliku süüdistuse esindamine kõigi astmete kohtutes;
 3. järelevalve vabaduse võtmisega seotud karistuste täitmise ning meditsiinilise ja kasvatusliku iseloomuga sunnivahendite kohaldamise seaduslikkuse üle;
 4. järelevalve politsei tegevuse seaduslikkuse üle.

Prokuratuur koosnes Riigiprokuratuurist ning maa- ja linnaprokuratuuridest.

Eesti territoriaalsed prokuratuuriasutused asusid:

1. juulil 2004 kaotati maa- ja linnaprokuratuurid ning nende asemel moodustati neli ringkonnaprokuratuuri:

Prokuratuuri ülesandedRedigeeri

Prokuratuuri ülesanded vastavalt Prokuratuuri põhimäärusele:

 • kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse tagamine;
 • seaduslikkuse järelevalve kohtueelse uurimise asutuseks olevate jälitusametkondade jälitustegevuse üle kuritegude avastamisel või kriminaalasjade kohtueelses menetluses;
 • riikliku süüdistuse esindamine kohtus;
 • rahvusvahelisest koostööst tulenevate ülesannete täitmine, osalemine Eurojusti töös;
 • teised seadusega prokuratuurile pandud ülesanded.[4]

OrganisatsioonRedigeeri

 
Lubja tänava uus Tallinna kohtumaja, kus asub ka Põhja ringkonnaprokuratuur ja Tartu maantee 83 hoone

Prokuratuur on kaheastmeline, mis on jaotatud riigiprokuratuuriks ja temale alluvateks neljaks piirkondlikuks ringkonnaprokuratuuriks.[4]

RiigiprokuratuurRedigeeri

  Pikemalt artiklis Riigiprokuratuur

RingkonnaprokuratuuridRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 Prokuratuuriseadus, RT I, 02.06.2020, 8
 2. Prokuratuuri seadus, RT 1993, 11, 184
 3. "Ringkonnaprokuratuuride asukoha ja tööpiirkonna kehtestamine". Riigi Teataja. Vaadatud 27.12.2021. {{netiviide}}: kontrolli kuupäeva väärtust: |aeg= (juhend)
 4. 4,0 4,1 4,2 "Prokuratuuri põhimäärus". Riigi Teataja. Vaadatud 27.12.2021. {{netiviide}}: kontrolli kuupäeva väärtust: |aeg= (juhend)

VälislingidRedigeeri