Moonakas

Moonakas ehk mõisamoonakas ehk moonamees oli mõisa põllutööline 19. sajandist kuni 1920. aastateni. Moonaka põhitöötasu oli "moon" ehk põllumajandussaadused, kuid ta võis saada ka muud tasu. Enamasti elasid moonakad koos perekonnaga mõisas niinimetatud moonakamajas.