Eesti rahvakultuuri leksikon

"Eesti rahvakultuuri leksikon" on 1995. aastal ilmunud teatmeteos Eesti rahvakultuurist.

Leksikoni autorid on Ellen Karu, Gea Troska, Igor Tõnurist, Lauri Vahtre ja Ants Viires. Teatmeteose andis välja Eesti Entsüklopeediakirjastus.

2007. aastal ilmus teose 3., täiendatud trükk.