Kaur Lass (sündinud 10. mail 1973) on Eestis elav ettevõtja, arhitekt ja planeerija.

Haridus muuda

Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri alal 1998. aastal magistrikraadiga ja õppis ruumilist planeerimist Rootsis Karlskronas (Högskolan i Karlskrona-Ronneby)[1].

Töö planeerimiseksperdina muuda

Kaur Lass on tegelenud peamiselt rahvusvaheliste planeeringuprojektide koostamise konsulteerimise ning üld- ja detailplaneeringute koostamisega. Samuti on ta osalenud eksperdi ja projektijuhina mitmete üld- ja detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilisel hindamisel, sh tegi ta kaasa keskkonnamõju hindamise pilootprojekti Naissaare üldplaneeringu koostamise ajal[2] ja oli selle alase trükise "Naissaare üldplaneering. Keskkonnamõjude hindamise aruanne" (koostajad: Maa ja Vesi Oy, ENTEC AS, väljaandjad: Soome Keskkonnaministeerium, Eesti Keskkonnaministeerium, Tallinn, 1997), toimetaja Kaur Lass. Ta on üks käsiraamatu "Soovitused üldplaneeringu koostamiseks" põhiautoreid ja selle raamatu toimetaja[3]. Lisaks on ta kirjutanud hulgaliselt artikleid planeeringute kohta ajakirjades Keskkonnatehnika, Ehitaja, ajalehes Äripäev jne[4].

Ta töötas aastatel 1995–1997 ENTEC AS-is arhitekt-planeerijana ning 1997–2009 AS-is Pöyry Entec (endise ärinimega ENTEC AS) arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhatajana[5]. Alates 2009. aastast on ta strateegilise ja ruumilise planeerimisega tegeleva OÜ Head juhatuse liige ja planeerimisekspert.

Aastatel 2010–2012 oli Kaur Lass üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht[6].

Kaur Lass oli üks demokraatliku planeerimise säilitamise eest eestvõitleja Eestis[7][8] aastatel 2013-2015, mil Justiitsministeerium koostas uut planeerimisseadust ja ehitusseadustikku. Seadus aga jõustus vaatamata korruptsiooni kahtlustele[9][10] ja selle väljakuulutamata jätmise palve saatmisele Eesti presidendile T. H. Ilvesele ja kehtestamise vaidlustamisele õiguskantsleri juures nii Kaur Lass kui Eesti Planeerijate Ühingu poolt. Kaur Lass kirjutas seaduse valiku täitmise probleemidest: "Varem kehtis lihtne põhimõte, ehitada ei tohtinud teisti, kui määras kehtiv detailplaneering. See tagas avalikkuse ees kokku lepitu arusaadavuse ja planeeringute järgimise. Praegu kehtiv seadus kaotas nii detailplaneeringu eskiisi avalikud arutelud kui ka planeeritavale maa-alale välja pandavad infotahvlid. Kaasamiskoosolekute asemel on nüüd kirjalik menetlus, mis on omavalitsused ja riigi üle külvanud bürokraatiaga. On selgunud, et valitud saavad projekteerimistingimuste abil planeerimisest ka mööda hiilida ja riik ei täida ka ise oma seaduseid. Ruumi kujundamist on nii saanud salatsev poliitika."[11]

Kaur Lass tegutsemisest planeerijana annab ülevaate ajakirjas Ehitaja ilmunud persoonilugu "Valin, millele oma aega kulutan", mille koostas Lauri Leet.[12]

12.10.2017 tunnustas Muinsuskaitseamet Harku Vallavalitsust "Hea planeerija auhinnaga". Tunnustus anti vallale pärandit väärtustava "Harku Valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu" koostamise eest. Teemaplaneeringu koostamist juhtis ja planeeringu sisuväljatöötamist korraldas projektijuhina Kaur Lass. See üldplaneering valmis OÜ Head, OÜ Sfäär Planeeringud ja Harku Vallavalitsuse koostöös[13].

Ettekanded konverentsidel muuda

Kaur Lass on modereerinud rahvusvahelisi planeerimis- ja ehitusvaldkonna konverentse, nt rahvusvahelise koostööprojekti "Via Baltica Spatial Development Zone" konverents: "Via Baltica ruumilise arengu koridor", Rapla, 29.04.1999; "Keskkonnasõbralik planeerimine" ("Green Planning"), Tartu 26.09.2013[14]; Euroopa Ehitusinseneride Liidu konverents "Civil Engineering and Cultural Heritage", Tallinn 01.06.2018[15].

Kaur Lass on teinud ettekandeid planeerimis-, ehitus- ja keskkonnavaldkonna koha rahvusvahelistel konverentsidel[14]:

 1. "Rail Baltica - collision or dialog between different planning levels" konverentsil: First International Conference on Sustainable Planning & Development, Skiathos, Kreeka 01.-03.10.2003.
 2. "Community Involvement. Short case study: The Comprehensive plan for the Coast Line Area between Paljassaare and Russalka" Intrerreg IIIC projekti BERI raames: Seminar on Best Practice regarding Brownfield redevelopment Brüssel, Belgia 28.02.2006.
 3. Ettekanded: "Community Involvement Short case study: The Comprehensive plan for the Coast Line Area between Paljassaare and Russalka, Tallinn, Estonia" ja "Detail land use planning in Tallinn. Planning the areas of public interest" Latvian Ministry of Regional Development and Local Government korraldatud seminaril: Detālplānojumi, to kvalitāte Latvijā un Igaunijā, Riia 16.06.2006.
 4. "Legal and Financial aspects of Land Planning" Baltic Real Estate Investment Forum, Tallinn 10.09.2007.
 5. Ettekanne VASAB seminaril teemal "Common vision is a base for long-time perspective" (sh lisaks ka lühiesitlus: "Case study – planning of Rail Baltica tunnel area – illustrating how the relation between VASAB 2010 vision and municipal level planning has been working in practice") ja VASAB Long Term Perspective workshopi töö juhendamine Riia, Läti 31.01.2008.
 6. "Kas loodus ja arendustegevus saavad koos eksisteerida?" B7 Baltic Islands Network rahvusvahelisel konverentsil "Kuidas ühildada sotsiaal-majanduslikku arengut ja keskkonnakaitset" Kuressaare 26.05.2008.
 7. "Planning of Rail Baltica tunnel area – illustrating the relation between VASAB 2010 vision and Comprehensive plans of Viimsi" Euregio NGO korraldatud Eesti ja Soome ühisel ümarlaual: Roundtable Rail Baltica and Helsinki- Tallinn Twin-City development, Tallinn 13.11.2009.
 8. "Planning of Rail Baltica in Estonia: Rail Baltica as a part of long term vision for Tallinn-Helsinki co-operation" rahvusvahelisel konverentsil "Rail Baltica – current development and business perspectives", Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) ja Meierovics Society for Progressive Change, Latvia, SSE Riga, Riia, Läti 24.03.2011.
 9. "Rail Baltica in Spatial Plans – the railroad as part of a much bigger whole", Rahvusvaheline logistikaseminar 2012 "Rail Baltica", Tartu 04.04.2012.

Töö koolitaja ja õppejõuna muuda

Kaur Lass on pidanud loenguid ruumilisest planeerimisest ja planeeringute keskkonnamõju strateegilisest hindamisest Eesti ülikoolides ja kõrgkoolides (nt Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, EKA, EBS, TKTK jmt) ning viinud Eestis läbi hulgaliselt täiendõppe kursuseid ja seminare planeerimise, planeeringute keskkonnamõju hindamise või planeeringutesse avalikkuse kaasamise strateegiate alastel teemadel[16]. Ta on koolitanud nii ministeeriumite, maavalitsuste kui ka omavalitsuste töötajaid ning erafirmades töötavaid kinnisvaraarendajaid, projekteerijaid ja planeerijaid. Ta on planeerimise ja planeeringute keskkonnamõju hindamise alaseid koolitusi läbi viinud nii Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Maavalitsuste kui ka mitmete erakoolitusfirmade tellimusel. Aastatel 2013-2017 pidas ta transpordiplaneerimise teemalisi loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis.[16]

Teadusartiklid muuda

Kaur Lass on koos Urmas Kasega (pikaaegne Pärnu Maavalitsuse arendusnõunik) avaldanud kaks teaduslikku artiklit planeerimisvaldkonnas:

 1. K. Lass & U. Kase "New challenges for regional development in Estonia – the case of Pärnu city region"; WIT Press 2005.[17]
 2. K. Lass & U. Kase "International and local level planning cooperation. Rail Baltica - collision or dialog between different planning levels"; WIT Press 2003.[18]

Ettevõtlus muuda

Kaur Lass oli aastatel 1997–2006 ENTEC AS aktsionär (ettevõtte nüüdne ärinimi on Entec Eesti OÜ). Ta on tegutsenud lisaks OÜ Architec juhatuse liikmena (ENTEC AS tütarfirma). Alates 2009. aastast kuulub talle planeerimis- ja ettevõtlusvaldkonnas tegutsev ettevõte OÜ Head, millel on mitmeid sidusettevõtteid (sh Conscious Initiative OÜ).[19]

Alates 2013. aastast on Kaur Lass keskendunud planeerimisest enam äri- ja juhtimiskonsultatsioonidele (näiteks nõustas surugaasitanklate äriplaani AS-ile Eesti Gaas[20] jms) ja tegutsemisele ettevõtjana. Ta on kirjutanud mitmeid artikleid ettevõtluse ja vaimse vormi kohta (ajalehtedes Postimees, Äripäev, Ärileht, ajakirjades Personali Praktik ja Director).[4]

Konverentside ja e-koolituse korraldamine muuda

Kaur Lass korraldab koos Helena Lassiga alates 2015. aastast Teadliku Ettevõtluse Konverentse[21] ja on Conscious Initiative OÜ tegevjuht[5]. 2017. aastal tõi see ettevõte turule ingliskeelse e-koolituste platvormi Wellness Orbit[22]. Wellness Orbit e-koolitused on suunatud töötajate vaimse vormi edendamiseks ja neis on unikaalsel viisil kombineerinud teaduspõhine teadlikkuse käsitlus, ettevõtlusalased teadmised (nt initsiatiivi võtmine, vastutuse võtmine, sihipärane tegutsemine) ja kaasaegsed psühhiaatria ja psühholoogia alased uuringud[23]. Kaur Lass on sel teemal kirjutanud: "Vaimne vorm tagab hea töövõime ja võimaluse edeneda oma eesmärkides. Kui seda pole, seisame vastastikku kasvavate vaimse tervise probleemidega, mis vähendavad inimese töövõimet või kaotavad selle üldse. Depressioonist saab WHO andmetel juba aastaks 2030 suurim globaalne terviseprobleem ja Eestis võetakse 1/3 haiguslehti vaimse tervise probleemiga. Seega vajadus senist lähenemist proaktiivseks muuta on pakiline."[24]

Viited muuda

 1. "Kaur Lass CV OÜ Head kodulehel". Originaali arhiivikoopia seisuga 20. veebruar 2020.
 2. "Kaur Lass Cv OÜ Head kodulehel". Originaali arhiivikoopia seisuga 20. veebruar 2020.
 3. Kaur Lass (2001). "Soovitused ülplaneeringu koostamiseks". Tallinn: Keskkonnaministeerium. Lk 5.
 4. 4,0 4,1 OÜ Head. "Artiklid planeerimisest ja ettevõtlusest OÜ Head kodulehel". Originaali arhiivikoopia seisuga 20. veebruar 2020.
 5. 5,0 5,1 Kaur Lass. "Kaur Lass LinkedIN profiil".
 6. Sisemisteerium (2010). "Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamine ja kaasamine".
 7. Kaur Lass (13.02.2015). "Demokraatia peab olema planeerimise lahutamatu osa". Sirp.
 8. Ain Alvela (05.04.2017). "http://digileht.maaleht.delfi.ee/uudised/rip-demokraatlik-planeerimine-eestis-19952015?id=77778700". Maaleht. {{netiviide}}: välislink kohas |Pealkiri= (juhend)
 9. ERR. "Jaak Madisoni väitel on võimalik saadikutelt seadusi osta". ERR.
 10. Äripäev (16. november 2017). "Madison: sobivaid seadusi saab osta". Äripäev.
 11. Kaur Lass (12. veebruar 2020). "Kaur Lass: õigusloome kõhulahtisus toidab bürokraate ja korruptante". Äripäev. Vaadatud 20.02.2020.
 12. Lauri Leet (november 2013). "Kaur Lass: "Valin, millele oma aega kulutan"" (PDF). Ehitaja. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 20. veebruar 2020.
 13. OÜ Head (13.10.2017). "Muinsuskaitseamet tunnustas meie osalusel valminud teemaplaneeringut". OÜ Head blogi. Originaali arhiivikoopia seisuga 20.02.2020.
 14. 14,0 14,1 Kaur Lass. "Kaur Lass CV" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 20. veebruar 2020.
 15. EEL (2018). "Civil Engineering and Cultural Heritage". Originaali arhiivikoopia seisuga 15. juuni 2018.
 16. 16,0 16,1 Kaur Lass. "Kaur Lass Cv" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 20. veebruar 2020.
 17. U. Kase & K. Lass (2005). "New Challenges For Regional Development In Estonia – The Case Of Pärnu City Region". WIT Transactions on Ecology and the Environment.
 18. K. Lass & U. Kase (2003). "International And Local Level Planning Cooperation. Rail Baltica - Collision Or Dialog Between Different Planning Levels". WIT Transactions on Ecology and the Environment.
 19. Inforegister. "Kaur Lass ülevaade (osaliselt suletud tasuline andmebaas)".[alaline kõdulink]
 20. OÜ Head. "OÜ Head kodulehe uudised - Meie ja AS Eesti Gaas koostöös valmis surugaasitanklate äriplaan". Originaali arhiivikoopia seisuga 15. juuni 2018.
 21. Conscious Initiative OÜ. "Toimunud Teadliku Ettevõtluse Konverentsid".
 22. Wellness Orbit (Conscious Initiative OÜ) (21.12.2017). "The Year When Pro-Active Mental Wellness Was Born In A Scalable Format". Wellness Orbit blog.
 23. Wellness Orbit. "Wellness Orbit koduleht".
 24. Kaur Lass (14. veebruar 2019). "Vaimne vorm on edu vundament". Äripäev. Vaadatud 20.02.2020.

Välislingid muuda