Juhend:Viitamismallide vead

Viitamismallid, mis vigu väljastavad
{{ajakirjaviide}} J
{{netiviide}} J
{{raamatuviide}} J
{{uudiseviide}} J
{{viide}} J
{{citation}} J
{{cite book}} J
{{cite conference}} J
{{cite encyclopedia}} J
{{cite journal}} J
{{cite magazine}} J
{{cite news}} J
{{cite web}} J
{{Cite AV media}} J

See lehekülg kirjeldab viitamismallide veateateid, nende tähendust ja kuidas toimetajad saavad vigu parandada. Lehe paremas servas on mallide nimekiri, mis neid veateateid väljastavad.

Kontrolli kuupäeva väärtust: |parameeter= ...

muuda
 • kontrolli kuupäeva väärtust: <param>

Kui mallis on väärtustatud mõni kuupäeva parameeter, siis kontrollitakse automaatselt, kas kuupäevad on tegelikud kuupäevad ja kas nende vormistus järgib kuupäevade eesti keeles kirjutamise reegleid.

Mõned asjad, mida tasuks jälgida:

 • vales kohas, puuduvad või üleliigsed punktid/komad
 • üleliigne tekst kuupäeva väljal
 • puuduvad tühikud
 • lühikese sidekriipsu (-) kasutamine pika kriipsu (–) asemel või vastupidi
 • õigekirjavead või vale suur- ja väiketähtede kasutus
 • kuupäevad, mis pole võimalikud (näiteks 29. veebruar 2011)
 • enam kui üks kuupäev kuupäeva väljal (välja arvatud all olevas tabelis toodud juhud)
 • aasta on kaugemal tulevikus kui järgmine aasta
 • kuupäevavahemiku viimane kuupäev on esimesest varasem või sellega võrdne
 • kuupäeva väli sisaldab vikimärgistust

Järgnevalt on ära toodud kõik malli poolt õigeks loetavad kuupäevade vormingud:

Vorming Näide Märkused
aaaa-kk-pp 2022-07-23 ISO 8601 vormingus kuupäev. Eeldab lühikest kriipsu (-), aasta peab olema suurem kui 1583. Selles vormingus kuupäevasid kuvatakse kujul kuupäev. kuunimi aasta
pp. kuunimi aasta 12. veebruar 2012
pp. kuunimi aasta 1. detsembril 2012
pp. kuulühend aasta 7. okt 2010
pp. kuunimi aasta, tt:mm (või tt.mm) 12. veebruar 2012, 12:30 kuupäev kellajaga (tundide ja minutite eraldajaks koolon või punkt, koma pole kohustuslik), aasta peab olema suurem kui 1583
pp.kk.aaaa 12.12.2014 aasta peab olema suurem kui 1583
pp.kk.aaaa, tt:mm (või tt.mm) 12.12.2014, 12.30 aasta peab olema suurem kui 1583 (tundide ja minutite eraldajaks koolon või punkt, koma pole kohustuslik)
pp.–pp. kuunimi aasta 23.–24. märts 1998 eeldab pikka kriipsu (–), teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
pp. kuunimi – pp. kuunimi aasta 23. juuni – 28. august 2007 eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
pp. kuunimi aasta – pp. kuunimi aasta 28. juuni 2007 – 30. juuli 2008 eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
talv/suvi aaaa–aa suvi 2006–07 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem
talv/suvi aaaa–aaaa talv 2006–2007 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem, esimene osa peab olema aastaaeg
kuu/aastaaeg aasta – kuu/aastaaeg aasta juuni 1974 – jaanuar 1975
sügis 1999 – kevad 2000
eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuu/aastaaeg peab olema esimesest hilisem, ei saa kasutada segamini kuud ja aastaaega
kuu/aastaaeg–kuu/aastaaeg aasta juuni–juuli 2014
kevad–sügis 2014
eeldab pikka kriipsu (–), teine kuu/aastaaeg peab olema esimesest hilisem
kuunimi aasta juuni 2012 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aastaaeg aasta kevad 2012 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aaaa
aaa
2012
860
aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aaaa, aaaa 2012, 2013 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999, teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaaa/aaaa 2012/2013 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999, teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaa–aaa
aaa–aaaa
aaaa–aaaa
223–250
750–1250
2000–2005
eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaaa–aa 2003–05 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem

Selle veateatega lehed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: kuupäev (686 lehekülge).

|arhiivimisurl= nõuab parameetrit |arhiivimisaeg=

muuda
 • |<arhiivimisurl>= nõuab parameetrit |<arhiivimisaeg>=

Kui parameeter |arhiivimisurl= on täidetud, siis peab parameeter |arhiivimisaeg= sisaldama veebiallika arhiveerimise kuupäeva.

Selleks, et viga parandada, lisa viitesse URL-i arhiveerimise kuupäev. Tavaliselt leiab kuupäeva arhiveeritud allika URL-i külastades (parameetri |arhiivimisurl= väärtus).

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: arhiivimisurl (26 lehekülge).

Nähtamatu tähemärk (<tähemärk>) parameetris |<parameeter>= positsioonil n

muuda

nähtamatu tähemärk (<tähemärk>) parameetris |<param>= positsioonil n

Veateates osutatud väljal (parameetris) on nähtamatu ehk mitteprinditav tähemärk (talitlusmärk). Sageli on tegu reavahetusmärgiga. Aga see võib olla ka mõni järgnevaist talitlusmärkidest:

 • asendusmärk, U+FFFD
 • nullühendaja, U+200D
 • nulltühik, U+200B
 • juustühik, U+200A
 • poolituskriips, U+00AD
 • rõhttabeldus, U+0009 (HT)
 • reavahetus, U+000A (LF)
 • sidetühik, U+00A0 (NBSP)
 • tagasijooks, U+000D (CR)
 • kustutusmärk, U+007F (DEL)
 • talitlusmärk C0, U+0000–U+001F (NULL–US)
 • talitlusmärk C1, U+0080–U+009F (XXX–APC)

Parandamiseks eemalda nähtamatu märk. "Positsioonil n" näitab nähtamatu tähemärgi asukohta väljal algusest lugedes. Nähtamatu tähemärgi eemaldamiseks on mitu võimalust. Üks võimalus on viia kursor välja algusse (lähtetekstirežiimis vahetult peale võrdusmärki =) ja vajutada siis paremat nooleklahvi nii mitu korda, kui palju veateates positsiooni väärtuseks on öeldud. Siis kustutada märk tagasilükkeklahviga (Backspace-klahv). Arvesta, et osade nähtamatute tähemärkide kohal kursor nähtavalt ei liigu, kui nooleklahvi vajutada. Nähtamatud tähemärgid võivad olla mujalt kopeeritud teksti sees. Seega teine võimalus neist vabaneda on sisestada tekst ise ilma kopeerimata.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: nähtamatud tähemärgid (1 lehekülg).

Parameetris |<parameeter>= on üldnimi

muuda

parameetris |<param>= on üldnimi

Viitemallis peaks nime parameetris/väljal (nimeväljad nagu |autor=, |author=, |eesnimi=, |perekonnanimi= jt) olema ainult nimi. Seal ei peaks olema lisaks midagi muud. See veateade tekib, kui väljale on lisatud üldnimi. Üldnimi võib olla sattunud viite parameetrisse roboti või tööriista tegevuse tulemusel. Mõned näited üldnimedest:

about us, author, collaborator, contributor, contact us, directory, editor, email, facebook, google, home page, instagram, interviewer, linkedIn, pinterest, policy, privacy, translator, tumblr, twitter, site name, statement, submitted, super user, user, verfasser.

Vea parandamiseks tuleks üldnimi kustutada, asendada tegeliku autori nimega või kasutada sobivamat parameetrit.

Ingliskeelse viitemalli paranduse näide (kasutame välja editor):

 • |author=Smith, Jane, editor asemel kasuta |editor=Smith, Jane

Eestikeelse viitemalli paranduse näide (kasutame välja toimetaja):

 • |autor=Tamm, Jaan, toim asemel kasuta |toimetaja=Tamm, Jaan

Kui tegu on valepositiivse tulemusega ja tegelik autor ongi eripärase nimega, siis saab veateate alistada, pannes parameetri väärtuse topeltsulgude vahele:

|author=((Super User))

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: üldnimi (112 lehekülge).

Et al.-i üleliigne kasutus

muuda

et al.-i üleliigne kasutus kohas: |<param>=

See viga tekib juhul, kui viitemalli mõnes nime jaoks mõeldud parameetris esineb mingil kujul lühend et al (ladina et alii, kasutatakse viites nimeliselt välja toomata autorite tähistamiseks). Näiteks |autor6=et al. või |perekonnanimi=Tamm, et al.. Kontrollitakse lühendi esinemist autori, tõlkija, intervjueerija, kaastöölise jt nimeväljadel.

Et al.-i kuvamist saab kontrollida välja "Kuva autoreid" (|kuva-autoreid=) abil.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: et al. (154 lehekülge).

muuda

välislink kohas |<param>=

Viga tekib juhul, kui välislink (URL) on lisatud selleks mitte mõeldud välja / parameetri väärtuseks. URL tohib olla vaid järgmistes parameetrites:

 • |arhiivimisurl=, |archive-url=
 • |artikkel-url=, |article-url=
 • |peatükk-url=, |chapter-url=
 • |conference-url=
 • |contribution-url=
 • |entry-url=
 • |lay-url= (iganenud)
 • |map-url=
 • |section-url=
 • |transcript-url=
 • |url=

või järgmistes allikasisese asukoha parameetrites:

 • |lehekülg=, |page=
 • |p=
 • |leheküljed=, |pages=
 • |pp=
 • |täpsustus=, |at=
 • |quote-page=
 • |quote-pages=

Vea kõrvaldamiseks eemalda URL veateates olevalt väljalt / parameetrist.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: välislink (264 lehekülge).

Puuduv või tühi |url=

muuda

puuduv või tühi |url=

Viga tekib mallides {{netiviide}} ja {{cite web}}, kui parameetrid |url= ja |arhiivimisurl= (või |archive-url=) on mõlemad mallist puudu või on tühjad. Vea parandamiseks lisa malli täidetud |url= või kasuta viitamiseks sobivamat malli, kus URL pole kohustuslik, näiteks {{uudiseviide}} või {{raamatuviide}}.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: puuduv URL (97 lehekülge).

Puuduv või tühi |pealkiri=

muuda

Viites puuduv pealkiri tekitab kahte tüüpi viga. Veateate tekst on mõlemal juhul sama, kuid lahendus oleneb vea tüübist. Veateate peal klõpsamine viib asjakohase lahenduse peale.

Paljas URL ilma pealkirjata

muuda

|<param>= nõuab pealkirja

See viga tekib, kui mõnel URL-i sisaldaval väljal puudub temaga seonduv pealkirja sisaldav täidetud väli. Viga tekib ka siis, kui välja |pealkiri= (|title=) pole võimalik väljaga |url= siduda, sest viites on täidetud väli |pealkiri-link= või |title-link=.

URL-i sisaldavad väljad ja nendega seotud pealkirjaväljad
URL-i väli Pealkirja väli
|arhiivimisurl=, |archive-url= |pealkiri=, |title=
|artikkel-url=, |article-url= |artikkel=, |article=, |peatükk=, |chapter=, |contribution=, |entry=, |section=
|peatükk-url=, |chapter-url= |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |contribution=, |entry=, |section=
|conference-url= |conference=, |event=
|contribution-url= |contribution=, |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |entry=, |section=
|entry-url= |entry=, |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |contribution=, |section=
|event-url= |event=, |conference=
|map-url= |map=
|section-url= |section=, |peatükk=, |chapter=, |artikkel=, |article=, |contribution=, |entry=
|transcript-url= |transcript=
|url= |pealkiri=, |title=

Mallide {{ajakirjaviide}} ja {{cite journal}} puhul leidub erijuhtum. Kui väljad |pmc= või |doi= on täidetud, |url= puudub või on tühi ja väli |pealkiri-link= (|title-link=) ei lingi artiklile, siis seotakse |pealkiri= (|title=) sama URL-iga, mis PMC või DOI. Seda vaikekäitumist saab alistada, pannes välja |pealkiri-link= sisuks |pealkiri-link=puudub/pmc/doi. Ingliskeelses mallis vastavalt |title-link=none/pmc/doi.

Paljas URL näeb kole välja ja on väheinformatiivne. Seepärast peaks artikli toimetaja lisama igale URL-ile pealkirja. Enamasti piisab välja |pealkiri= või |title= täitmisest.

Vea lahendamiseks lisa URL-i sisaldava väljaga seotud väljale pealkiri. Kui on tekkinud olukord, et väljad |url= ja |pealkiri-link= (|title-link=) on mõlemad täidetud, siis pead valima neist ühe, mis alles jätta. Võid kaaluda ka sobivama (spetsiifilisema) välja kasutamist |url= või |pealkiri-link= (|title-link=) asemel.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: paljas URL (77 lehekülge).

Viide ilma igasuguse pealkirjata

muuda
 • puuduv või tühi pealkiri: |pealkiri=
 • puuduv või tühi pealkiri: |sari=

See viga tekib, kui ükski väljadest |pealkiri=, |title=, |tõlkepealkiri=, |trans-title=, |originaalpealkiri=, |script-title= pole täidetud. Viitemallis peab vähemalt üks neist olema täidetud.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: puuduv pealkiri (109 lehekülge).

Eiran tundmatut parameetrit |<param>=

muuda
 • eiran tundmatut parameetrit |<param>=
 • eiran tundmatut parameetrit |<param>=, kasuta parameetrit (|<param>=)

Viitemallis tekib see viga juhul, kui malli parameetri nime-väärtuse paaris (|nimi=väärtus) on nime osa malli jaoks tundmatu. Teisisõnu: malli koodis pole sellist parameetrit/välja ette nähtud.

Veal võib olla mitu põhjust:

 • näpuvead malli koodi sisestamisel lähtetekstirežiimis
 • suur- ja väiketähevead. Viitemallis on kõik parameetrite nimed vaikimisi läbivalt väikeste tähtedega kirjutatud, kuigi mõne parameetri nimes on paralleelselt lubatud ka suur algustäht või läbiv suur täht (näiteks on lubatud nii |isbn= kui ka |ISBN=)
 • parameetri kasutamine, mis on lubatud mõnes viitemallis, kuid mitte antud viitemallis. Lubatud parameetrite nimekiri on olemas iga viitemalli abilehel (sh {{netiviide}}, {{raamatuviide}}, {{ajakirjaviide}})
 • mõned artiklid võivad sisaldada ammust viitemallide koodi ajast, mil viitemall veel toetas antud parameetreid. Vahepeal on viitemalli aga edasi arendatud ja need parameetrid on iganenud. Valdavalt puudutab see ingliskeelsest Wikipediast kopeeritud viitemallide koodi

Vikipeedia mallid üldreeglina ei kuva mingit veateadet, kui neisse on sisestatud parameeter, mida mall ei toeta. Seda lihtsalt eiratakse. Viitemallid aga käituvad teisiti.

Vea parandamiseks asenda vale parameetri nimi õigega. Mõnel juhul (näpuviga, iganenud parameeter) pakub mall ise veateates võimalikku õiget parameetri nime.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriatesse Kategooria:CS1 vead: tundmatu parameeter (333 lehekülge) ja Kategooria:CS1 vead: toetamata parameeter (90 lehekülge).

|<eesnimi>n= nõuab parameetrit |<perekonnanimi>n=

muuda
 • |<eesnimi>n= nõuab parameetrit |<perekonnanimi>n=
 • |<first>n= nõuab parameetrit |<last>n=

Kui viitemallis on olemas eesnimi, siis peab seal olema ka sellele vastav perekonnanimi. Iga parameetri |<eesnimi>n= kohta peab leiduma parameeter |<perekonnanimi>n=. See kehtib nii autori, kaastöölise, toimetaja, intervjueerija, kui ka tõlkija nimeväljade kohta. Veateade väljastatakse esimese tuvastatud puuduva parameetri kohta. Kui viitemalli kasutuses on veel teisigi eesnimesid, millel puudub perekonnanimi, siis nende kohta veateadet ei väljastata.

Vastupidine nõue ei kehti: iga parameetri |<perekonnanimi>n= kohta ei pea mallikasutuses olema talle vastavat parameetrit |<eesnimi>n=.

Vea parandamiseks lisa puuduv perekonnanimi.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: puuduv nimi (36 lehekülge).

|failitüüp= nõuab parameetrit |url=

muuda
 • |failitüüp= nõuab parameetrit |url=
 • |format= nõuab parameetrit |url=
 • |...-failitüüp= nõuab parameetrit |...-url=

See viga tekib, kui viitemallis on täidetud väli |failitüüp= (ingliskeelse malli puhul |format=), ent väli |url= on täitmata. Failitüübi välja kasutatakse selleks, et kuvada infot viites oleval lingil (URL) asuva faili tüübi kohta. Näiteks võib see olla PDF, DOC või XLS. Lisaks väljale |failitüüp= on veel spetsiifilisemad failitüübi väljad, mida samuti veateates võidakse kuvada.

Eestikeelse malli |...-failitüüp= väljad on:

|arhiiv-failitüüp=, |peatükk-failitüüp=, |artikkel-failitüüp=

Ingliskeelse malli |...-format= väljad on:

|archive-format=, |article-format=, |chapter-format=, |conference-format=, |contribution-format=, |entry-format=, |event-format=, |map-format=, |section-format=, |transcript-format=

Vea parandamiseks eemalda väli |failitüüp= mallist või lisa malli täidetud väli |url=.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: failitüüp ilma URL-ita (37 lehekülge).

Eiran teksti "????"

muuda

eiran teksti "????"

Viitemallides pole positsioonilisi nimeta parameetreid. Kui viite lähtekoodis on püstkriipsude vahel asuv tekst ja seal puudub võrdusmärk (=), siis viitemall eirab seda teksti ja kuvab veateate. See kehtib ka juhul, kui tekst on mallis kirjeldatud parameetri korrektne nimi.

Vea põhjuseks võib olla ka URL-i või pealkirja sees olev püstkriips (mida kasutatakse malli koodis väljade eraldajana). Asenda URL-is olev püstkriips koodiga %7C. Asenda teiste väljade teksti sees olev püstkriips koodiga &#124; või {{!}}.

Vea kõrvaldamiseks tee ühte järgnevast: eemalda malli koodist üleliigne tekst, lisa võrdusmärk (=), lisa sobiv malli parameetri nimi, või asenda URL-i või pealkirja sees olev püstkriips ülal antud koodiga.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: tundmatu parameeter (333 lehekülge).

|vaadatud= nõuab parameetrit |url=

muuda

parameeter |vaadatud= nõuab parameetrit |url=

Parameeter |vaadatud= sisaldab kuupäeva, mil väljal |url= olev veebiaadress Vikipeedia artiklisse lisati, ehk mil artiklisse teksti lisaja veebiaadressil olevat allikat kasutas. Kui viite koodis on olemas |vaadatud=, kuid puudub |url=, siis tekitab see käesoleva veateate. Kui viites puudub veebiaadress sootuks, siis pole parameeter |vaadatud= vajalik ja tuleb eemaldada.

Kui veebiallikal on juures avaldamise kuupäev ja see on viites ära toodud, siis on parameeter |vaadatud= väheoluline, ehkki arhiveeritud allika puhul aitab see kindlaks teha korrektset arhiiviversiooni.

Vea parandamiseks lisa viitesse |url= või eemalda viitest |vaadatud=. Vea parandaja peaks püüdma kindlaks teha, miks on viites väli |vaadatud= ilma väljata |url=. On võimalik, et viites pole kunagi välja |url= olnudki. Võib ka olla, et see on viitest eemaldatud: link võis viia materjalile, mis oli veebi üles pandud autoriõigusi rikkudes; see võidi eemaldada ka seepärast, et tegu oli mittetöötava lingiga.

Kui viites kunagi linki polnudki või see eemaldati autoriõiguse kaalutlustel, siis eemalda viitest |vaadatud=. Kui viitest eemaldati mittetöötav link, siis pane parameeter |url= tagasi ja võimaluse korral paranda see (vt Vikipeedia:Kõdulingid).

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: kasutamise kuupäev ilma URL-ita (49 lehekülge).

|<param1>=, |<param2>= ja |<param3>= dubleerivad üksteist

muuda

|<param1>=, |<param2>= ja |<param3>= dubleerivad üksteist

See viga tekib siis, kui viitemallis on kasutatud ühe ja sama parameetri eri aliaseid. Näiteks |autor=, |perekonnanimi= ja |perekonnanimi1= on kõik ühe ja sama parameetri aliased. Ainult ühte neist tohib korraga mallis kasutada. Samamoodi ei saa korraga mallis kasutada ingliskeelset parameetrit ja selle eestikeelset vastet, näiteks |arhiivimisaeg= ja |archive-date=.

Vea parandamiseks jäta alles vaid üks aliastest ja eemalda ülejäänud malli kasutusest.

 • autori nimeparameetrid dubleerivad üksteist
 • toimetaja nimeparameetrid dubleerivad üksteist

See viga tekib siis, kui viitemallis on kasutatud samaaegselt enam kui ühte tüüpi nimeparameetreid. Viitemallis on kolme eri tüüpi autori nimeparameetreid, mida ei saa läbisegi kasutada:

 1. |autorn= ehk |perekonnanimin= / |eesnimin= (ja nende aliased)
 2. |vautorid=
 3. |autorid=

Niisamuti on olemas kahte eri tüüpi toimetaja nimeparameetreid, mida ei tohi läbisegi mallis kasutada:

 1. |toimetajan= ehk |toimetaja-perekonnanimin= / |toimetaja-eesnimin= (ja nende aliased)
 2. |vtoimetajad=

Vea parandamiseks jäta malli kasutusse alles vaid ühte tüüpi nimeparameetrid. Kasuta ka toimetaja ja autori nimeparameetrite puhul sama stiili parameetreid.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: topeltparameeter (73 lehekülge).

Puuduv püstkriips

muuda

puuduv püstkriips kohas: |<param>=

See viga tekib, kui viitemallis on ühel väljal tekst, mis paistab olevat puuduva püstkriipsuga (|) malli parameeter. Selleks peab malli väljal olema tekst (tähed ja/või numbrid), millele järgneb võrdusmärk. Kui võrdusmärgile eelnevad tähed ja numbrid moodustavad viitemalli ühe võimaliku parameetri nime, siis eeldatakse, et malli kasutuses on püstkriips koodi sees puudu ja väljastatakse viga.

Kui tegu on erandiga ja näiteks allika pealkiri sisaldabki sama teksti, mis malli parameeter pluss võrdusmärk, siis pane tekstis olev võrdusmärk nowiki-siltide vahele. Niimoodi: <nowiki>=</nowiki>. Muul juhul lisa lihtsalt puuduv püstkriips malli kasutuse koodi.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse Kategooria:CS1 vead: puuduv püstkriips (21 lehekülge).