Juhend:Viitamismallide vead

Viitamismallid, mis vigu väljastavad
{{ajakirjaviide}} Yes check.svgJ
{{netiviide}} Yes check.svgJ
{{raamatuviide}} Yes check.svgJ
{{uudiseviide}} Yes check.svgJ
{{viide}} Yes check.svgJ
{{citation}} Yes check.svgJ
{{cite encyclopedia}} Yes check.svgJ
{{cite book}} Yes check.svgJ
{{cite journal}} Yes check.svgJ
{{cite magazine}} Yes check.svgJ
{{cite news}} Yes check.svgJ
{{cite web}} Yes check.svgJ
{{Cite AV media}} Yes check.svgJ

See lehekülg kirjeldab viitamismallide veateateid, nende tähendust ja kuidas toimetajad saavad vigu parandada. Lehe paremas servas on mallide nimekiri, mis neid veateateid väljastavad.

Kontrolli kuupäeva väärtust: |parameeter= ...Redigeeri

Kontrolli kuupäeva väärtust: |parameeter= ...

Kui mallis on väärtustatud mõni kuupäeva parameeter, siis kontrollitakse automaatselt, kas kuupäevad on tegelikud kuupäevad ja kas nende vormistus järgib kuupäevade eesti keeles kirjutamise reegleid.

Mõned asjad, mida tasuks jälgida:

 • vales kohas, puuduvad või üleliigsed punktid/komad
 • üleliigne tekst kuupäeva väljal
 • puuduvad tühikud
 • lühikese sidekriipsu (-) kasutamine pika kriipsu (–) asemel või vastupidi
 • õigekirjavead või vale suur- ja väiketähtede kasutus
 • kuupäevad, mis pole võimalikud (näiteks 29. veebruar 2011)
 • enam kui üks kuupäev kuupäeva väljal (välja arvatud all olevas tabelis toodud juhud)
 • aasta on kaugemal tulevikus kui järgmine aasta
 • kuupäevavahemiku viimane kuupäev on esimesest varasem või sellega võrdne
 • kuupäeva väli sisaldab vikimärgistust

Järgnevalt on ära toodud kõik malli poolt õigeks loetavad kuupäevade vormingud:

Vorming Näide Märkused
aaaa-kk-pp 2022-07-23 ISO 8601 vormingus kuupäev. Eeldab lühikest kriipsu (-), aasta peab olema suurem kui 1583
pp. kuunimi aasta 12. veebruar 2012
pp. kuunimi aasta 1. detsembril 2012
pp. kuulühend aasta 7. okt 2010
pp. kuunimi aasta, tt:mm (või tt.mm) 12. veebruar 2012, 12:30 kuupäev kellajaga (tundide ja minutite eraldajaks koolon või punkt, koma pole kohustuslik), aasta peab olema suurem kui 1583
pp.kk.aaaa 12.12.2014 aasta peab olema suurem kui 1583
pp.kk.aaaa, tt:mm (või tt.mm) 12.12.2014, 12.30 aasta peab olema suurem kui 1583 (tundide ja minutite eraldajaks koolon või punkt, koma pole kohustuslik)
pp.–pp. kuunimi aasta 23.–24. märts 1998 eeldab pikka kriipsu (–), teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
pp. kuunimi – pp. kuunimi aasta 23. juuni – 28. august 2007 eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
pp. kuunimi aasta – pp. kuunimi aasta 28. juuni 2007 – 30. juuli 2008 eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuupäev peab olema esimesest hilisem
talv/suvi aaaa–aa suvi 2006–07 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem
talv/suvi aaaa–aaaa talv 2006–2007 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem, esimene osa peab olema aastaaeg
kuu/aastaaeg aasta – kuu/aastaaeg aasta juuni 1974 – jaanuar 1975
sügis 1999 – kevad 2000
eeldab pikka kriipsu (–) ja tühikuid, teine kuu/aastaaeg peab olema esimesest hilisem, ei saa kasutada segamini kuud ja aastaaega
kuu/aastaaeg–kuu/aastaaeg aasta juuni–juuli 2014
kevad–sügis 2014
eeldab pikka kriipsu (–), teine kuu/aastaaeg peab olema esimesest hilisem
kuunimi aasta juuni 2012 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aastaaeg aasta kevad 2012 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aaaa
aaa
2012
860
aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999
aaaa, aaaa 2012, 2013 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999, teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaaa/aaaa 2012/2013 aastaarvu väärtus võib olla alates 100 kuni 9999, teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaa–aaa
aaa–aaaa
aaaa–aaaa
223–250
750–1250
2000–2005
eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem
aaaa–aa 2003–05 eeldab pikka kriipsu (–), teine aasta peab olema esimesest hilisem

Selle veateatega lehed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: kuupäev.

|arhiivimisurl= nõuab parameetrit |arhiivimisaeg= Redigeeri

|arhiivimisurl= nõuab parameetrit |arhiivimisaeg=

Kui parameeter |arhiivimisurl= on täidetud, siis peab parameeter |arhiivimisaeg= sisaldama veebiallika arhiveerimise kuupäeva.

Selleks, et viga parandada, lisa viitesse URL-i arhiveerimise kuupäev. Tavaliselt leiab kuupäeva arhiveeritud allika URL-i külastades (parameetri |arhiivimisurl= väärtus).

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: arhiivimisurl.

Nähtamatu tähemärk (<tähemärk>) parameetris |<parameeter>= positsioonil nRedigeeri

nähtamatu tähemärk (<tähemärk>) parameetris |parameeter= positsioonil n

Veateates osutatud väljal (parameetris) on nähtamatu ehk mitteprinditav tähemärk (talitlusmärk). Sageli on tegu reavahetusmärgiga. Aga see võib olla ka mõni järgnevaist talitlusmärkidest:

 • asendusmärk, U+FFFD
 • nullühendaja, U+200D
 • nulltühik, U+200B
 • juustühik, U+200A
 • poolituskriips, U+00AD
 • rõhttabeldus, U+0009 (HT)
 • reavahetus, U+000A (LF)
 • sidetühik, U+00A0 (NBSP)
 • tagasijooks, U+000D (CR)
 • kustutusmärk, U+007F (DEL)
 • talitlusmärk C0, U+0000–U+001F (NULL–US)
 • talitlusmärk C1, U+0080–U+009F (XXX–APC)

Parandamiseks eemalda nähtamatu märk. "Positsioonil n" näitab nähtamatu tähemärgi asukohta väljal algusest lugedes. Nähtamatu tähemärgi eemaldamiseks on mitu võimalust. Üks võimalus on viia kursor välja algusse (lähtetekstirežiimis vahetult peale võrdusmärki =) ja vajutada siis paremat nooleklahvi nii mitu korda, kui palju veateates positsiooni väärtuseks on öeldud. Siis kustutada märk tagasilükkeklahviga (Backspace-klahv). Arvesta, et osade nähtamatute tähemärkide kohal kursor nähtavalt ei liigu, kui nooleklahvi vajutada. Nähtamatud tähemärgid võivad olla mujalt kopeeritud teksti sees. Seega teine võimalus neist vabaneda on sisestada tekst ise ilma kopeerimata.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: nähtamatud tähemärgid.

Parameetris |<parameeter>= on üldnimiRedigeeri

parameetris |parameeter= on üldnimi

Viitemallis peaks nime parameetris/väljal (nimeväljad nagu |autor=, |author=, |eesnimi=, |perekonnanimi= jt) olema ainult nimi. Seal ei peaks olema lisaks midagi muud. See veateade tekib, kui väljale on lisatud üldnimi. Üldnimi võib olla sattunud viite parameetrisse roboti või tööriista tegevuse tulemusel. Mõned näited üldnimedest:

about us, author, collaborator, contributor, contact us, directory, editor, email, facebook, google, home page, instagram, interviewer, linkedIn, pinterest, policy, privacy, translator, tumblr, twitter, site name, statement, submitted, super user, user, verfasser.

Vea parandamiseks tuleks üldnimi kustutada, asendada tegeliku autori nimega või kasutada sobivamat parameetrit.

Ingliskeelse viitemalli paranduse näide (kasutame välja editor):

 • |author=Smith, Jane, editor asemel kasuta |editor=Smith, Jane

Eestikeelse viitemalli paranduse näide (kasutame välja toimetaja):

 • |autor=Tamm, Jaan, toim asemel kasuta |toimetaja=Tamm, Jaan

Kui tegu on valepositiivse tulemusega ja tegelik autor ongi eripärase nimega, siis saab veateate alistada, pannes parameetri väärtuse topeltsulgude vahele:

|author=((Super User))

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: üldnimi.


Et al.-i üleliigne kasutusRedigeeri

Et al.-i üleliigne kasutus kohas |parameeter=

See viga tekib juhul, kui viitemalli mõnes nime jaoks mõeldud parameetris esineb mingil kujul lühend et al (ladina et alii, kasutatakse viites nimeliselt välja toomata autorite tähistamiseks). Näiteks |autor6=et al. või |perekonnanimi=Tamm, et al.. Kontrollitakse lühendi esinemist autori, tõlkija, intervjueerija, kaastöölise jt nimeväljadel.

Et al.-i kuvamise jaoks tuleks kasutada välja "Kuva autoreid" (|kuva-autoreid=).

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: et al..

Välislink kohas |<parameeter>=Redigeeri

Välislink kohas |parameeter=

Viga tekib juhul, kui välislink (URL) on lisatud selleks mitte mõeldud välja / parameetri väärtuseks. URL tohib olla vaid järgmistes parameetrites:

 • |arhiivimisurl=, |archive-url=
 • |artikkel-url=, |article-url=
 • |peatükk-url=, |chapter-url=
 • |conference-url=
 • |contribution-url=
 • |entry-url=
 • |lay-url= (iganenud)
 • |map-url=
 • |section-url=
 • |transcript-url=
 • |url=

või järgmistes allikasisese asukoha parameetrites:

 • |lehekülg=, |page=
 • |p=
 • |leheküljed=, |pages=
 • |pp=
 • |täpsustus=, |at=
 • |quote-page=
 • |quote-pages=

Vea kõrvaldamiseks eemalda URL veateates olevalt väljalt / parameetrist.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: välislink.

Puuduv või tühi |url= Redigeeri

Puuduv või tühi |url=

Viga tekib mallides {{netiviide}} ja {{cite web}}, kui parameetrid |url= ja |arhiivimisurl= (või |archive-url=) on mõlemad mallist puudu või on tühjad. Vea parandamiseks lisa malli täidetud |url= või kasuta viitamiseks sobivamat malli, kus URL pole kohustuslik, näiteks {{uudiseviide}}, {{raamatuviide}}.

Selle veateatega leheküljed lisatakse automaatselt kategooriasse CS1 vead: puuduv URL.