Kaupo Paal (sündinud 9. mail 1977[1]) on eesti jurist, kohtunik.

Kaupo Paal andis enne riigikohtuniku ametikohustuste täitmisele asumist 13.06.2019 Riigikogu ees ametivande

Aastatel 2000–2005 töötas Kaupo Paal Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunikuna, hiljem ka sama talituse juhatajana. Justiitsministeeriumis töötades osales ta erinevate eraõigusega seotud õigusaktide, nagu asjaõigusseaduse, kinnistusraamatuseaduse, äriseadustiku, võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse, korteriomandiseaduse ja pärimisseaduse väljatöötamises.[2]

Kaupo Paal lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli magistriõppe õigusteaduses.[2] Magistrikraadi kaitses Paal teemal "Üürisuhete õiguslik regulatsioon võlaõigusseaduses"[1]

28. novembril 2007 nimetas president Toomas Hendrik Ilves Riigikohtu üldkogu ettepanekul Kaupo Paala esimese astme kohtunikuks.[3] Ta asus kohtunikuna tööle Harju Maakohtusse.

15. detsembril 2008 nimetas president Toomas Hendrik Ilves Riigikohtu üldkogu ettepanekul Kaupo Paala teise astme kohtunikuks.[4] Ta asus kohtunikuna tööle Tallinna Ringkonnakohtusse.

20. veebruaril 2019 kuulutas Riigikohtu esimees Villu Kõve Riigikohtu uute liikmete leidmiseks välja avaliku konkursi avalduste esitamise tähtajaga 20. märts 2019. Vabanenud kolmele riigikohtuniku ametikohale kandideerisid vandeadvokaat Anti Aasmaa, notar Anneli Alekand, Õiguskantsleri Kantselei nõunik Hent Kalmo, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Kersti Kerstna-Vaks, vandeadvokaat Urmas Kukk, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Kai Kullerkupp, Tartu Ülikooli deliktiõiguse õppeprodekaan ja deliktiõiguse professor ning Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Janno Lahe, Tartu Maakohtu kohtunik Andrus Miilaste, vandeadvokaat Kalev Saare, Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik ning Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor Margit Vutt ja ise Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Kaupo Paal ise.[2]

14. mail 2019 otsustas XIV Riigikogu Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettepanekul nimetada Kaupo Paala riigikohtunikuks alates 1. septembrist 2019.[5] Salajasel hääletusel oli otsuse poolt 76 Riigikogu liiget, vastu ega erapooletuid ei olnud.[6] Ta andis ametivande 13. juunil 2019.[7] Kaupo Paal on Riigikohtu tsiviilkollleegiumi liige.

Ta on Eesti Kohtunike Ühingu liige.[8]

Viited muuda