Lektor on tänapäeva Eestis dotsendist madalama ja assistendist kõrgema ametikohaga õppejõud.

Erinevalt madalama astme õppejõududest loeb lektor loenguid.

Lektori ametile kandideerimiseks on Eestis vajalik vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Lektoriga samal tasemel olev teadustöötaja on teadur.

Vaata ka muuda