Riigikohtu üldkogu

Riigikohtu üldkogu on Riigikohtu kõrgeim organ, millesse kuuluvad kõik 19 riigikohtunikku. Riigikogu üldkogu vaatab seaduses sätestatud juhtudel läbi kohtulahendeid, teeb presidendile ettepaneku esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamiseks ja vabastamiseks, lahendab kohtunikueksamikomisjoni ning kohtunike distsiplinaarkolleegiumi otsuste peale esitatud kaebusi, otsustab distsiplinaarasja algatamise Riigikohtu esimehe suhtes ja teavitab sellest Riigikogu ning täidab muid seadusest ja Riigikohtu kodukorrast tulenevaid ülesandeid.[1]

Riigikohtu üldkogu kutsub kokku Riigikohtu esimees, tema ülesandeks on ka istungi juhatamine. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 11 riigikohtunikku. Otsusi võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, siis on otsustav esimehe hääl. Neil istungitel, kus ei vaadata läbi kohtulahendeid, võib sõnaõigusega osaleda justiitsminister.[1]

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 "Üldkogu koosneb 19 riigikohtunikust". Riigikohus. Vaadatud 09.01.2021.