Advokaat

juristi, kelle peamiseks ülesandeks on klientide kohtus esindamine
(Ümber suunatud leheküljelt Vandeadvokaat)
 See artikkel räägib ametist; filmi kohta vaata artiklit Advokaat (film 2013).

Advokaat tähendab ennekõike sellist juristi, kelle peamiseks ülesandeks on klientide kohtus esindamine. Mõiste kasutamisel on oluline mõista, et eri õigussüsteemides võib sõna "advokaat" või sarnase tüvega sõna tähendada oluliselt erinevaid õigusega seotud elukutseid, näiteks kohtujurist (advocate general) Euroopa Kohtus.

Advokaat Suurbritannias (XX sajand)

Eestis kasutatakse sõna advokaat advokatuuri liikmete kohta. Eestis võivad advokaadi nimetuse all õigusteenust osutada üksnes advokatuuri liikmed. Advokaadid jagunevad vandeadvokaadi abideks ja vandeadvokaatideks.

Vandeadvokaadi abi

muuda
  Pikemalt artiklis Vandeadvokaadi abi

Vandeadvokaadi abi on isik, kes on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami ning on võetud advokatuuri liikmeks. Vandeadvokaadi abi tegutseb nn patrooni (vandeadvokaadi) juhtimisel.

Vandeadvokaadi vanemabi

muuda
  Pikemalt artiklis Vandeadvokaadi vanemabi

Vandeadvokaadi vanemabi on advokaat, kes on advokatuuri liige, töötanud vähemalt ühe aasta vandeadvokaadi abina või vähemalt kaks aastat väljaspool advokatuuri akadeemilist õiguskõrgharidust nõudval töö- või ametikohal ning sooritanud vandeadvokaadi vanemabi eksami. Töötab samuti vandeadvokaadi juhendamisel.

Vandeadvokaat

muuda

Vandeadvokaat on advokatuuri liige, kes on sooritanud vandeadvokaadi eksami ning on varem töötanud vähemalt 3 aastat vandeadvokaadi abina või vähemalt 1 aasta vandeadvokaadi vanemabina. Samuti võib vandeadvokaadiks võtta õigusteaduste doktori, isiku, kes on tegutsenud vähemalt 3 aastat riigikohtunikuna, kes on olnud vandeadvokaat ning kelle advokatuurist väljaarvamisest ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat. Vandeadvokaat peab olema vähemalt 24-aastane. Seadus näeb ette, et riigikohtus võib pooli esindada vaid vandeadvokaat.

Ajalooliselt olid vandeadvokaadil Venemaa keisririigi õigusemõistmise süsteemis advokaaditunnistuse saamiseks vajalik Venemaa kõrgkoolis omandatud õigusteaduste kraadi diplom, sooritada praktiline eksam ning anda vanne. Advokaatide arv oli kõikuv ja määrati kindlaks vastavalt iga kohtu vajadustele. Nende ülesandeks oli eraisikutelt saadud või kohtu määratud juriidiliste asjade ajamine ning asjaosaliste huvide kaitsmine kohtus tsiviil- ja kriminaalprotsessi õigustes ettenähtud juhtudel. Enne 1889. aasta justiitsreforme Venemaa Keisririigis nimetasid advokaate ametisse Liivimaa Õuekohus (v.a Riia linna kohtutesse) ja Eestimaa Ülemmaakohus (v.a Tallinna linna kohtutesse). 1889. aastal Eesti aladel kehtestatud Venemaa Keisririigi uue kohtukorralduse alusel jagunesid advokaadid vandeadvokaatideks (vene k. присяжный поверенный), nende abideks (помощник присяжного поверенного) ja eraadvokaatideks (частный поверенный). Enne Eesti iseseisvumist olid Eesti alal tegutsenud vandeadvokaadid 1918. aastani registreeritud Peterburi Kohtupalatis ja allusid Peterburi vandeadvokaatide nõukogule. Eesti vabariigis vannutas advokaadid ja kandis vannutatud advokaatide nimekirja Vannutatud Advokaatide Nõukogu[1]. Vandeadvokaatide ülesandeks oli kohtualuste huvide kaitsmine kriminaalasjades kohtu määramisel ning isikute või asutuste huvide kaitsmine kohtuasutustes kõigis asjus nende endi ülesandel või volitusel[2]. Kohtu korraldusel olid nad otsuste elluviimisel ja sundtäitmistel kaitsjateks isikutele, kelle elukoht polnud teada. Vandeadvokaadid võisid tegutseda kogu Peterburi kohtupalati piirkonnas, hiljem kogu Eesti vabariigis, valides ise alalise asukoha. ;)

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda
  1. Kohtupalati teadaanne., Riigi Teataja, nr. 215-216, 17 detsember 1920
  2. 5.6. (Vande)advokaadid, www.eha.ee