Nõunik on inimene, kellel on teatud alal tavalisest rohkem teadmisi. Üldiselt on nõunikul ka ristfunktsionaalne ja multidistsiplinaarne ekspertiis. Nõuniku töö sarnaneb rohkem mentori või teenäitaja tööle kui ühele ülesandele keskendunud konsultandi töö. Nõunik on tavaliselt juhtkonna liige, konsultandid täidavad funktsionaalsemaid ülesandeid.