Kai Kullerkupp (sündinud 8. novembril 1975[1]) on eesti jurist, kohtunik.

Kai Kullerkupp andis 13. juunil 2019 Riigikogu ees riigikohtuniku ametivande

Hariduskäik

muuda

1998. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas bakalaureuseõppe, 2000. aastal magistriõppe Freiburgi ülikoolis Saksamaal ning 2013. aastal Tartus doktoriõppe.[1]

Kai Kullerkupu magistritöö teema oli "Konzipierung eines einheitlichen dinglichen Mobiliarkreditsicherungsrechts: Mögliche Auswirkungen der internationalen Vereinheitlichungsvorschläge auf das deutsche Recht der Mobiliarsicherheiten" ("Ühtse vallasvaratagatisõiguse kujundamine: rahvusvaheliste ühtlustamiskavade võimalikud mõjud Saksa vallasvaratagatiste õigusele").[1]

Tema doktoriväitekirja teema oli "Vallasomandi üleandmine. Õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused".[1]

Töökäik

muuda

Töö justiitsministeeriumis

muuda

17. juunist 1997 kuni 31. augustini 2005 töötas ta justiitsministeeriumis õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunikuna.[1]

Töö kohtunikuna

muuda

4. juulil 2005 nimetas Vabariigi President Kai Kullerkupu teise astme kohtunikuks.[2] Kullerkupp töötas 2008. aasta lõpuni Tallinna Ringkonnakohtu, seejärel aga Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis.

Riigikohtunikuks saamise protseduur

muuda

20. veebruaril 2019 kuulutas Riigikohtu esimees Riigikohtu uute liikmete leidmiseks välja avaliku konkursi. Kolmele vabanenud riigikohtuniku ametikohale kandideerisid vandeadvokaat Anti Aasmaa, notar Anneli Alekand, Õiguskantsleri Kantselei nõunik Hent Kalmo, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Kersti Kerstna-Vaks, vandeadvokaat Urmas Kukk, Tartu Ülikooli deliktiõiguse õppeprodekaan ja deliktiõiguse professor ning Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Janno Lahe, Tartu Maakohtu kohtunik Andrus Miilaste, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Kaupo Paal, vandeadvokaat Kalev Saare, Harju Maakohtu kohtunik Merike Varusk, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik ning Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor Margit Vutt ja Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Kai Kullerkupp ise.[3]

Kai Kullerkupp sai riigikohtunikuks 1. septembril 2019.[4] (Tema riigikohtunikuks valimise salajasel hääletusel hääletas tema poolt 58 Riigikogu liiget, vastu 19, erapooletuks jäi 1 ning 9 liiget ei hääletanud.[5]) Kullerkupp andis ametivande 11. juunil 2019.[6] Kai Kullerkupp on ka Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liige.

Akadeemiline töö

muuda

Aastatel 2001–2015 oli Kullerkupp Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse lektor.[1]

Viited

muuda