Kahe ülemriigi süsteem

Kahe ülemriigi süsteem oli kõrgeimal tasemel eluslooduse klassifikatsioon enne kolme domeeni süsteemi kasutuselevõttu 1990. aastal.

Taksonoomias võeti kahe ülemriigi süsteem kasutusele 1937. aastal, kui Edouard Chatton jagas eluslooduse kaheks : prokarüootideks ja eukarüootideks.

Kui 70.-ndate lõpus avastas Carl Woese arhed, jagati elusloodus 6 riigiks:

loomad, taimed, seened, protistid (=Eukarüoodid),
arhed, bakterid (=Prokarüoodid)

1990. aastal võttis Woese kasutusele domeeni mõiste ja jagas eluslooduse kolme domeeni:

Kolme domeeni süsteemi kriitikud Ernst Mayr ja Thomas Cavalier-Smith jagaks eluslooduse uuesti kaheks:

Cavalier-Smith väidab[1] [2], et eukarüoodid ja arhed (klaad Neomura) pärinevad bakterite rühmast kiirikulised (hõimkonnast Actinobacteria). Seega bakterite domeen on parafüleetiline rühm. Eukarüoodid ja arhed moodustavad bakterite fülogeneesis ühe haru.


Linnaeus
1735
2 riiki
Haeckel
1866[3]
3 riiki
Chatton
1937[4]
2 ülemriiki
Copeland
1956[5]
4 riiki
Whittaker
1969[6]
5 riiki
Woese al.
1977[7]
6 riiki
Woese al.
1990[8]
3 domeeni
(ei ole) Protistid Prokarüoodid Monera Monera Eubacteria Bakterid
Archaebacteria Arhed
Eukarüoodid Protistid Protistid Protistid Eukarüoodid
Vegetabilia Taimed Seened Seened
Taimed Taimed Taimed
Loomad Loomad Loomad Loomad Loomad
  1. Cavalier-Smith, T. 2003. The excavate protozoan phyla Metamonada Grassé emend. (Anaeromonadea, Parabasalia, Carpediemonas, Eopharyngia) and Loukozoa emend. (Jakobea, Malawimonas): their evolutionary affinities and new higher taxa. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 53: 1741–1758. pdf
  2. Cavalier-Smith, T. 2002b. The phagotrophic origin of eukaryotes and phylogenetic classification of Protozoa. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 52: 297-354. pdf[alaline kõdulink]
  3. E. Haeckel (1866). Generelle Morphologie der Organismen. Reimer, Berlin.
  4. E. Chatton (1937). Titres et travaux scientifiques. Sette, Sottano, Italy.
  5. H. F. Copeland (1956). The Classification of Lower Organisms. Palo Alto: Pacific Books.
  6. R. H. Whittaker (1969). "New concepts of kingdoms of organisms". Science 163: 150–160.
  7. C. R. Woese, W. E. Balch, L. J. Magrum, G. E. Fox and R. S. Wolfe (1977). "An ancient divergence among the bacteria". Journal of Molecular Evolution 9: 305–311.
  8. Carl R. Woese, Otto Kandler, Mark L. Wheelis: "Towards a Natural System of Organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya", doi:10.1073/pnas.87.12.4576
Kaks ülemriiki Kolme domeeni süsteem Kuus riiki
Eluta loodus (mineraalid, muld, õhk, vesi)
Elusloodus
Biota
Acytota (Viirused, Viroid, Priion, Virusoid, Virioon) "rakuta elu"
Cytota
"rakuga elu"
Prokarüoodid
(Monera)
Bakterid Eubakterid
Arhed Archaebacteria
Eukarüoodid Protistid
Seened
Taimed
Loomad
Kolme riigi süsteemloomad, taimed, mineraalid
Kahe riigi süsteemtaimestik (floora) ja loomastik (fauna)

1735. aastal ilmunud Carl von Linné teoses "Systema Naturae" esitas ta tabeli kujul – taimede, loomade ja mineraalide süsteem.

Biota ülemriigi nimetuse Acytota võttis kasutusele Jeffrey 1971. aastal, mida kasutatakse viiruste sünonüümina.


Viited muuda