Loomastik ehk fauna on mingil maa-alal elav loomaliikide kogum.

Loomastiku alljaotused Redigeeri

Epifauna Redigeeri

  Pikemalt artiklis Epifauna

Epifaunasse kuuluvad selgrootud loomad, kes elavad valdavalt veekogu põhja või mulla pinnal.

Infauna Redigeeri

  Pikemalt artiklis Infauna

Infaunasse kuuluvad selgrootud veeloomad, kes elavad eelistatult veekogude põhjasetetes.

Meiofauna Redigeeri

  Pikemalt artiklis Meiofauna

Meiofaunasse arvatakse väikesed bentilised selgrootud, kelle suurus jääb vahemikku 0,04...1 mm[1].

Mikrofauna Redigeeri

  Pikemalt artiklis Mikrofauna

Mikrofauna moodustavad loomad (näiteks üherakulised organismid, protistid, keriloomad jne) kelle suurus on alla 0,2 mm.

Süstemaatilised alljaotused Redigeeri

Süstemaatika alusel saab rääkida spetsiifilisest faunast: näiteks mingi ala linnud moodustavad linnustiku ehk ornitofauna, kalad ihtüofauna.

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Masing, V. (koost.). 1992. Ökoloogialeksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, lk 151