Heptatoonika on seitsmeheliline diatooniline helirida. Nende heliread moodustuvad diatoonilise helirea helidest, kusjuures toonikaks võib saada ükskõik milline 7 helist. See on omane kõigile diatoonilistele heliridadele. Samuti on võimalik diatooniline atonaalsus – kõik astmed on võrdsed, ükski pole toonika. Kõik heptatooniliste heliridade astmikud sisaldavad viit tervetooni ja kaht pooltooni.

Kvintidena üles ehitades saame 7 diatoonilist heli

Neile on antud Vana-Kreeka laadide nimetused: joonia, dooria, früügia, lüüdia, miksolüüdia, eoolia ja lokria. Et võrrelda neid tänapäeva mažoori-minooriga, peaks nad reastama kvintsüsteemina, sel juhul tõuseb esile nende mažoorsus-minoorsus.


Mažoorne helirida f - g - a - h - c - d - e - f – lüüdia

Joonia - mažoorne helirida

Mažoorne helirida g - a - h - c - d - e - f - g – miksolüüdia

Dooria – keskne helirida
Eooliaminoorne helirida
Früügiaminoorne helirida

minoorne helirida h - c - d - e - f - g - a - h – lokria

Mitmehäälse muusika ja harmoonia tekkimise ja arenemisega kaotab Lokria laad iseseisva laadina tähenduse vähendatud kvindi (>5) tõttu I ja V astme vahel, mis muudab toonikakolmkõla dissoneerivaks.

Vaata ka

muuda