Heptatoonika

Heptatoonika on seitsmeheliline diatooniline helirida. Nende heliread moodustuvad diatoonilise helirea helidest, kusjuures toonikaks võib saada ükskõik milline 7 helist. See on omane kõigile diatoonilistele heliridadele. Samuti on võimalik diatooniline atonaalsus – kõik astmed on võrdsed, ükski pole toonika. Kõik heptatooniliste heliridade astmikud sisaldavad viit tervetooni ja kaht pooltooni.

Kvintidena üles ehitades saame 7 diatoonilist heli

Neile on antud Vana-Kreeka laadide nimetused: joonia, dooria, früügia, lüüdia, miksolüüdia, eoolia ja lokria. Et võrrelda neid tänapäeva mažoori-minooriga, peaks nad reastama kvintsüsteemina, sel juhul tõuseb esile nende mažoorsus-minoorsus.


Mažoorne helirida f - g - a - h - c - d - e - f – lüüdia

Mažoorne helirida g - a - h - c - d - e - f - g – miksolüüdia

Dooria – keskne helirida

minoorne helirida h - c - d - e - f - g - a - h – lokria

Mitmehäälse muusika ja harmoonia tekkimise ja arenemisega kaotab Lokria laad iseseisva laadina tähenduse vähendatud kvindi (>5) tõttu I ja V astme vahel, mis muudab toonikakolmkõla dissoneerivaks.

Vaata kaRedigeeri

Helirida • heptatoonika  • pentatoonika
 
Loomulik mažoor
(Joonia)
  Kuula 
 
Loomulik minoor
(Eoolia)
  Kuula 
 
Harmooniline minoor
  Kuula 
 
Mustlasminoor
  Kuula 
 
Meloodiline minoor
  Kuula 
 
Dooria
  Kuula 
 
Früügia
  Kuula 
 
Lüüdia
  Kuula 
 
Miksolüüdia
  Kuula 
 
Lokria
  Kuula 
 
Kromaatiline
  Kuula 
 
Tervetooniline
  Kuula 
 
Mažoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Minoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Altereeritud
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
1. vorm
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
2. vorm
  Kuula 
 
Hispaania ja
juutide helirida
  Kuula 
 
Araabia helirida
(Araabia mažoor)
  Kuula 
 
Mi Sheberach helirida
  Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.