Joonia (muinaskreeklaste hõimu joonlaste järgi) on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on

Joonia
       1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½
joonia c-st c  d  e  f  g  a  h  c


joonia heptatoonika

Joonia langeb oma struktuurilt kokku tänapäeval tuntud loomuliku mažooriga. Erinevus joonia ja loomuliku mažoori vahel on selles, et joonia on modaalne laad, loomulik mažoor tonaalne laad.

Joonia pentatoonika (kus puuduvad pooltoonid) on c, d, e, g, a ja fis-noodist üles ehitades saame fis, gis, ais, cis, dis. Need on klaveri mustad klahvid fis-st ja võime laulda Põdrakasvataja laulu (Minu vend on põdrakasvataja kaugel põhjas...).


Diatooniline helirida redigeeri
Lüüdia (IV)  • Joonia (I)  • Miksolüüdia (V)
Dooria (ii) • Eoolia (vi)  • Früügia (iii)  • Lokria (vii)


Helirida • heptatoonika  • pentatoonika

Loomulik mažoor
(Joonia)
Helifaili info Kuula 

Loomulik minoor
(Eoolia)
Helifaili info Kuula 

Harmooniline minoor
Helifaili info Kuula 

Mustlasminoor
Helifaili info Kuula 

Meloodiline minoor
Helifaili info Kuula 

Dooria
Helifaili info Kuula 

Früügia
Helifaili info Kuula 

Lüüdia
Helifaili info Kuula 

Miksolüüdia
Helifaili info Kuula 

Lokria
Helifaili info Kuula 

Kromaatiline
Helifaili info Kuula 

Tervetooniline
Helifaili info Kuula 

Mažoorne pentatoonika
Helifaili info Kuula 

Minoorne pentatoonika
Helifaili info Kuula 

Altereeritud
Helifaili info Kuula 

Vähendatud helirida,
1. vorm
Helifaili info Kuula 

Vähendatud helirida,
2. vorm
Helifaili info Kuula 

Hispaania ja
juutide helirida
Helifaili info Kuula 

Araabia helirida
(Araabia mažoor)
Helifaili info Kuula 

Mi Sheberach helirida
Helifaili info Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.