Pentatoonika

Pentatoonika ( < kreeka k viis heli) on muusikas oktavipõhine helisüsteem, mis koosneb 5 helist.

Pentatoonikas puuduvad pooltoonid. Pentatoonika akustiliseks aluseks on viis puhast kvinti (intervall), millest moodustub astmik struktuuriga

1 - 1 - 1½ - 1

Pooltoonide puudumise tõttu puudub ka tunglev juhtheli ja seepärast võib olla pentatoonika kõige püsivamaks tugiheliks ehk toonikaks iga aste.

Pentatoonilised astmikud:

  • mažoorne pentatoonika
Mažoorne pentatoonika. Puuduvad IV ja VII aste (võrreldes loomuliku mažooriga)
Helifaili info Kuula 
  • minoorne pentatoonika
Minoorne pentatoonika. Puuduvad II ja VI aste (võrreldes loomuliku minooriga)
Helifaili info Kuula 

Pentatoonikal põhineb hiina, korea, šoti, tatari, mari jt rahvamuusika, samuti professionaalsete heliloojate loomingus. Eesti pentatooniline rahvaviis on näiteks "Rebane hanekarjas".

Vaata kaRedigeeri


Helirida • heptatoonika  • pentatoonika
 
Loomulik mažoor
(Joonia)
  Kuula 
 
Loomulik minoor
(Eoolia)
  Kuula 
 
Harmooniline minoor
  Kuula 
 
Mustlasminoor
  Kuula 
 
Meloodiline minoor
  Kuula 
 
Dooria
  Kuula 
 
Früügia
  Kuula 
 
Lüüdia
  Kuula 
 
Miksolüüdia
  Kuula 
 
Lokria
  Kuula 
 
Kromaatiline
  Kuula 
 
Tervetooniline
  Kuula 
 
Mažoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Minoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Altereeritud
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
1. vorm
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
2. vorm
  Kuula 
 
Hispaania ja
juutide helirida
  Kuula 
 
Araabia helirida
(Araabia mažoor)
  Kuula 
 
Mi Sheberach helirida
  Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.