Helisüsteem (inglise keeles pitch space, saksa keeles Tonsystem) on muusikas teatud struktuuris, stiilis, ajastul või rahvuskultuuris kasutatavad kõik muusikalised helid ja nende helikõrguslikud suhted. Helisüsteemi helide sagedussuhted määrab häälestus.

Oktaviekvivalentsi puhul moodustavad helisüsteemi heliklassid.

Näiteks Didymose "loomulik helisüsteem" koosneb 197st heliklassist.

Näiteks võrdtempereeritud 12-helisüsteemi moodustab kaksteist heliklassi, mis on saadud oktavi jaotamisel kaheteistkümneks võrdseks pooltooniks suurusega 100 tsenti.

Helisüsteemide uurimine on muusikateooria üks keskseid teemasid.