Gerontokraatia

Gerontokraatia on oligarhia liik, kus valitsejad on oluliselt vanemad kui enamik riigi täiskasvanud elanikkonnast.

Näiteks Nõukogude Liidu valitsemiskorda 1980. aastate algul (enne Mihhail Gorbatšovi) nimetati gerontokraatiaks.