Eesti kalade süstemaatiline nimestik

"Eesti kalade süstemaatiline nimestik" loetleb Eesti kalad (sh sõõrsuud) süstemaatikapõhiselt. Nimestik põhineb suuresti 2003. aastal ilmunud raamatul "Eesti kalad" [1].

Arvestades koguhulka sõõrsuud ja luukalad, elab Eestis kokku 78 liiki kalu. Nende hulgas on mereveekalu on 32 ja mageveekalu 43 liiki. Rannikumerest on leitud ka 26 liiki mageveekalu.

Klass sõõrsuud (Cyclostomata) Redigeeri

Silmulised (Petromyzontiformes) Redigeeri

Sugukond: silmlased (Petromyzontidae)

Klass luukalad (Osteichthyes) Redigeeri

Tuuralised (Acipenseriformes) Redigeeri

Sugukond: Tuurlased (Acipenseridae)

Heeringalised (Clupeiformes) Redigeeri

Sugukond: Heeringlased (Clupeidae)

Sugukond: Anšoovislased (Engraulidae)

Lõhelised (Salmoniformes) Redigeeri

Sugukond: Lõhilased (Salmonidae)

Sugukond: Tintlased (Osmeridae)

Sugukond: Hauglased (Esocidae)

Angerjalised (Anguilliformes) Redigeeri

Sugukond: Angerlased (Anguillidae)

Karpkalalised (Cypriniformes) Redigeeri

Sugukond: Karpkalalased (Cyprinidae)

Sugukond: Hinklased (Cobitidae)

Sugukond: Trullinglased (Balitoridae)

Sägalised (Siluriformes) Redigeeri

Sugukond: Sägalased (Siluridae)

Sugukond: Kärpsägalased (Ictaluridae)

Tuulehaugilised (Beloniformes) Redigeeri

Sugukond: Tuulehauglased (Belonidae)

Tursalised (Gadiformes) Redigeeri

Sugukond: Tursklased (Gadidae)

Sugukond: Phycidae

Ogalikulised (Gasterosteiformes) Redigeeri

Sugukond: Ogaliklased (Gasterosteidae)

Merinõelalised (Syngnathiformes) Redigeeri

Sugukond: Merinõellased (Syngnathidae)

Ahvenalised (Perciformes) Redigeeri

Sugukond: Ahvenlased (Percidae)

  • Koha, Sander lucioperca
  • Ahven, Perca fluviatilis
  • Kiisk, Gymnocephalus cernuus

Sugukond: Ridakalalased (Stichaeidae)

  • Suttlimusk, Lumpenus lampetraeformis (tõenäoselt välja surnud)

Sugukond: Võikalalased (Pholididae)

Sugukond: Emakalalased (Zoarcidae)

Sugukond: Tobiaslased (Ammodytidae)

Sugukond: Mudillased (Gobiidae)

Sugukond: Makrellased (Scombridae)

Sugukond: Mõõkkalalased (Xiphiidae)

Meripuugilised (Scorpaeniformes) Redigeeri

Sugukond: Võldaslased (Cottidae)

Sugukond: Merivarblased (Cyclopteridae)

Sugukond: Kulleskalalased (Liparidae)

Lestalised (Pleuronectiformes) Redigeeri

Sugukond: Kammellased (Scophthalmidae)

Sugukond: Lestlased (Pleuronectidae)

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. E. Ojaveer, E. Pihu, T. Saat (toim.) 2003. Fishes of Estonia. Tallinn: Estonian Academy Publishers.

Kirjandus Redigeeri

Välislingid Redigeeri