Eesti kalade süstemaatiline nimestik

"Eesti kalade süstemaatiline nimestik" loetleb Eesti kalad (sh sõõrsuud) süstemaatikapõhiselt. Nimestik põhineb suuresti 2003. aastal ilmunud raamatul "Eesti kalad" [1].

Arvestades koguhulka sõõrsuud ja luukalad, elab Eestis kokku 78 liiki kalu. Nende hulgas on mereveekalu on 32 ja mageveekalu 43 liiki. Rannikumerest on leitud ka 26 liiki mageveekalu.

Klass sõõrsuud (Cyclostomata) muuda

Silmulised (Petromyzontiformes) muuda

Sugukond: silmlased (Petromyzontidae)

Klass luukalad (Osteichthyes) muuda

Tuuralised (Acipenseriformes) muuda

Sugukond: Tuurlased (Acipenseridae)

Heeringalised (Clupeiformes) muuda

Sugukond: Heeringlased (Clupeidae)

Sugukond: Anšoovislased (Engraulidae)

Lõhelised (Salmoniformes) muuda

Sugukond: Lõhilased (Salmonidae)

Sugukond: Tintlased (Osmeridae)

Sugukond: Hauglased (Esocidae)

Angerjalised (Anguilliformes) muuda

Sugukond: Angerlased (Anguillidae)

Karpkalalised (Cypriniformes) muuda

Sugukond: Karpkalalased (Cyprinidae)

Sugukond: Hinklased (Cobitidae)

Sugukond: Trullinglased (Balitoridae)

Sägalised (Siluriformes) muuda

Sugukond: Sägalased (Siluridae)

Sugukond: Kärpsägalased (Ictaluridae)

Tuulehaugilised (Beloniformes) muuda

Sugukond: Tuulehauglased (Belonidae)

Tursalised (Gadiformes) muuda

Sugukond: Tursklased (Gadidae)

Sugukond: Phycidae

Ogalikulised (Gasterosteiformes) muuda

Sugukond: Ogaliklased (Gasterosteidae)

Merinõelalised (Syngnathiformes) muuda

Sugukond: Merinõellased (Syngnathidae)

Ahvenalised (Perciformes) muuda

Sugukond: Ahvenlased (Percidae)

  • Koha, Sander lucioperca
  • Ahven, Perca fluviatilis
  • Kiisk, Gymnocephalus cernuus

Sugukond: Ridakalalased (Stichaeidae)

  • Suttlimusk, Lumpenus lampetraeformis (tõenäoselt välja surnud)

Sugukond: Võikalalased (Pholididae)

Sugukond: Emakalalased (Zoarcidae)

Sugukond: Tobiaslased (Ammodytidae)

Sugukond: Mudillased (Gobiidae)

Sugukond: Makrellased (Scombridae)

Sugukond: Mõõkkalalased (Xiphiidae)

Meripuugilised (Scorpaeniformes) muuda

Sugukond: Võldaslased (Cottidae)

Sugukond: Merivarblased (Cyclopteridae)

Sugukond: Kulleskalalased (Liparidae)

Lestalised (Pleuronectiformes) muuda

Sugukond: Kammellased (Scophthalmidae)

Sugukond: Lestlased (Pleuronectidae)

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. E. Ojaveer, E. Pihu, T. Saat (toim.) 2003. Fishes of Estonia. Tallinn: Estonian Academy Publishers.

Kirjandus muuda

Välislingid muuda