Karpkalalised

Karpkalalised (Cypriniformes) on kiiruimsete klassi kuuluv selts kalu.

Karpkala Cyprinus carpio

Sellesse seltsi kuulub 5 (või 6) sugukonda, kokku 320 perekonna ja vähemalt 3250 liigiga.

Suurim karpkalaliste sugukond on karplased.