Eesti Politseimuuseum

muuseum Rakveres

Eesti Politseimuuseum on Rakveres aadressil Tallinna tänav 3 asuv muuseum, mis muu hulgas tutvustab politseiniku igapäevatööd, politseiala valdkondi, Eesti politsei ajalugu.[1]

Politseimuuseumi sissepääs ja suveniiripood Õllepruuli tänaval

Ajalugu muuda

Hoone ajalugu muuda

 
Varaklassitsistlik Rakvere kohtuhoone aadressil Tallinna tänav 3

Varaklassitsistlikku hoonet ehitati aastatel 1786–1787, kubermanguarhitekti Johann Mohri tüüpprojekti järgi. Maja oli algselt ehitatud Virumaa kreisikohtu kohtu- ja haldushooneks. I korrusel asusid rentei (tsaariaegse riigikassa osakond Eesti- ja Liivimaal) ja vangla, II korrusel kohturuumid.

Hiljem on hoones asunud veel ka sõjaväekasarm ja -laatsaret, peavaht, monopolipood, raamatukogu jm.

Muuseumi ajalugu muuda

Esimene ekspositsioon Tallinna tn 3 majas avati 21. märtsil 1937, kui seda tegi Rakvere Muuseumi Selts. Muuseumil oli kasutada kaks tuba. Esimeses saalis oli rahvateaduslik osakond ehk etnograafia, teises loodusteaduslik osakond, sõjaajalugu ja esmakordselt ka Vana-Rakvere väljapanek. Maja kuulus Rakvere linnavalitsusele.

Ekspositsioon suleti 1940. aasta juunis, sest hoonesse paigutati Punaarmee väeosa. 12. novembril 1940 suleti muuseum eramuuseumide riigistamise seaduse § 1 alusel. 26. aprillil 1946 andis Eesti NSV Ministrite Nõukogu välja muuseumi taasasutamise määruse, et luua see riikliku muuseumina. 1946. aasta kevadel kinnitati Viru maakondliku muuseumi esimene palgaline koosseis. Muuseumi hakkas juhtima endine Rakvere teatri näitleja Veera Kala (Ranne). Tallinna tn 3 hoones taasavati Rakvere Muuseum 10. veebruaril 1947. Nüüd oli Viru Maakondliku Muuseumi kasutada 4 ruumi teise korruse läänepoolses otsas.

1950. aastal nimetati Viru Maakondlik Muuseum ümber Rakvere rajoonidevaheliseks koduloomuuseumiks. 1. juunist 1990 sai muuseum taas Rakvere Muuseumiks, mida ta oli kuni SA Virumaa Muuseumid moodustamiseni 2002.

1955. aastast oli muuseumi kasutada esimese korruse saalid. Alates 1961. aastast on kogu Tallinna 3 hoone muuseumi kasutada. 1963. aastal vormistati hoone ametlikult muuseumile.

Tänapäev muuda

Alates SA Virumaa Muuseumid asutamisest 2002. aastal on Tallinna tn 3 hoone nende koosseisus. Varasem näitusemaja muudeti 2013. aastal Eesti Politseimuuseumiks. Muuseumi eesmärgiks on olla interaktiivne muuseum, kus külastajad saavad läbi isetegevuse ja mängu kogeda politsei tööd. Politseimuuseum pakub külastajatele infot Eesti politsei ajaloost, üleüldisest politseitööst ja tähtsamatest valdkondadest, politseiga seonduvatest põhiteadmistest ja väärtustest.

Eesti Politseimuuseum pakub ka erinevaid programme. Muuseumi programmidesse kuuluvad kohtueelse uurimise labor ja eriüksuse laskeharjutused, lisaks pakub muuseum väljasõidu programme. Alates 3. veebruarist 2021 on muuseumis avatud ka eri aegade politseivorme tutvustav püsinäitus „Ajalugu vormides“.[2] Laste päralt on ka tegevusrohke siseõu.

Enne Rakveres asuvat Eesti Politseimuuseumit töötas veel üks Politseimuuseum, mis avati 14. novembril 2001. See töötas algul Tallinnas aadressil Lai 38 / Pagari 1 ning aastatel 20042013 aadressil Pärnu mnt 139. Seoses politseiajaloolase Mai Kriki töölt vabastamisega 12. oktoobril 2011 võib lugeda selle Politseimuuseumi tegevuse lõppenuks. Ametlik ekspositsioonide ja annetuste laialijagamine toimus 18. oktoobril 2013. Osa muuseumi materjalidest läks Rakvere politseitöötoale, mis nimetati seejärel Eesti Politseimuuseumiks. Eksponaadid ning annetused muuseumile jagati Eesti Ajaloomuuseumile, Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsioonile ja Politseiameti logistika lattu.

Pilte muuda

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda