Eesti Põllumajandusliit

Eesti Põllumajandusliit (saksa keeles Landwirtschaftlicher Verband Estlands) oli Eesti aastail 19431944 tegutsenud kutseseisuslik põllumajanduslik organisatsioon.

Liit asutati määrusega 25. septembrist 1943, mis jõustus järgmisel päeval. 26. septembril toimus Tallinnas Estonia kontserdisaalis ka liidu avamiskoosolek ja õlleõhtu ning 27. septembril töökoosolek.

Liidu liikmeteks olid füüsilised ja juriidilised isikud, kes pidasid põllumajanduslikku käitist (alla 3-hektarise suurusega käitise omanikud, kasutajad ja rentnikud pidid saama oma ülalpidamise peamiselt põllumajandusest või aiandusest) või tegutsesid põllumajanduses püsivalt teenijate või töölistena.

Liidu ülesanded vastasid üldiselt Eesti ajal tegutsenud Põllutöökoja ning Maatööliste ja Väikemaapidajate Koja omadele. Eriti oli liidu ülesandeks:

  • edendada igal viisil põllumajandust, eriti hoolitseda põllumajanduslike käitiste käitismajanduslikult õige korrastamise eest, luua kõik eeldused maakannangu suurendamiseks ja loomakasvatuse tõstmiseks ning levitada kõigil aladel ratsionaalseid töömeetodeid,
  • edendada kutseharidust,
  • toetada kõigi vahenditega turu korraldamise teostamist.

Erinevalt Eesti ajal tegutsenud põllumajanduslikest omavalitsustest komplekteeriti liidu organid nimetamise, mitte valimise teel.

Liitu juhtisid:

Liidu maakondlike osakondade juhatajad:

Liidu nõukogusse kuulusid: Nikolai Rootsi, Paul Männik, Artur Ekbaum, Joosep Nõu, Aino Käsper, Artur Reintamm, Martin Köstner, Herman Sassian, Albert Pullerits, Jaak Ümarik, Hans Saar.