Ebaviisakas žest

Ebaviisakas žest on keha, eriti käe või käte liigutus või asend, mida peetakse mõnes kultuuris solvavaks või labaseks. Sellised käemärgid on sageli seksuaalse alatooniga.

Vene sõjalaevale keskmist sõrme näitav Ukraina kaitseväelane. Ukraina postmark
Pieter Bruegeli "Narride pidu" 16. sajandist

Keskmine sõrm muuda

 
Keskmine sõrm

Keskmise sõrme näitamisega väljendatakse adressaadi suhtes põlgust, solvangut või ka agressiivsust. See on falloslik kujund.[1]

Indias, Pakistanis ja Sri Lankal kasutavad lääne kultuuridega kokku puutuvad kogukonnad keskmise sõrme liigutust samas tähenduses nagu lääne kultuurides. Sama kehtib enamiku Lõuna-Aasia riikide kohta.

Seda käemärki on kirjeldatud juba Vana-Rooma kirjanduses väljendiga digitus impudicus ('ebaviisakas sõrm').[2] 4. sajandi Ateenas kasutas filosoof Diogenes seda käemärki, et väljendada oma arvamust Demosthenese demagoogia suhtes.[1]

Muud tähendused muuda

Keskmine sõrm pole päris universaalselt solvava tähendusega. Näiteks väljapoole pööratud peopesaga tähistab see jaapani viipekeeles tähemärki せ("se").[3] Eri paikades kasutatakse sama tunde väljendamiseks lisaks keskmisele sõrmele või selle asemel palju muid žeste. Mõnel pool maailmas pole keskmisel sõrmel üldse mingit tähendust.[4]

Keele näitamine muuda

 
Keele näitamine

Keele näitamine tähendab mõnes kultuuris jälestust, põlgust ja üleolekut. Uus-Meremaa maooride kombestikus kasutatakse seda lahingule eelnevas sõjatantsus, kus see tähistab tugevust ja raevukust ning peaks vaenlast hirmutama.[5]

Eestis oli 1980. aastatel levinud lasteluuletus:

"Punaste pükstega politsei
ütles mulle: "Idi damoi",
mina ei mõistnud seda keelt –
pöörasin selja ja näitasin keelt."[6]

Muud tähendused muuda

Olenevalt keele asendist ja seda saatvast näoilmest võib see tähistada ka mängulisust või kelmikust, Tiibetis näidatakse keelt aga tervitusžestina.[5]

Narrimine muuda

 
Pilkamisžesti tegeva lapse skulptuur Manchesteris

Käemärgiga, mille puhul asetatakse pöial ninaotsale ja lehvitatakse sama käe teiste väljasirutatud sõrmedega, pilgatakse žesti adressaati. Seda viibet kujutas juba 1560. aastal Pieter Bruegel oma teoses "La Fête des fous" (ee "Narride pidu"). Ingliskeelsetest materjalidest leiab viiteid sellele žestile 19. sajandist ning alati on seda kasutanud koolipoisid. 1832. aastal kirjutab kirjanik William Hone, et "see uus asi on muutunud ühtäkki populaarseks suurlinna poiste seas viimase paarikümne aastaga".[7]

Kuigi žesti kasutatakse tänapäeval vähem, on see kujunenud inglise keeles idioomiks. Thumb one's nose (ee 'pöial ninal') tähendab ingliskeelses kirjanduses üleolekut, kellegi pilkamist, naeruvääristamist.[8] Mõnikord lisatakse veel teine käsi, asetades selle pöidla esimese käe väikese sõrme otsa, nagu on kujutatud ka Bruegeli teosel. Žesti kasutatakse kogu Euroopas.[7]

Trääs muuda

 
Trääs

Seda žesti kasutatakse kõige sagedamini abi andmisest keeldumiseks või žesti adressaadiga mittenõustumiseks.[9][10] Võib olla näiteks seotud laenu või füüsilise töö tegemisel abi andmisest keeldumisega. Käemärk tehakse nii, et käsi on rusikas ning pöial lükatakse keskmise ja nimetissõrme vahele.[11][10] Seda žesti kasutatakse samas tähenduses ka Indoneesias, Türgis, Koreas, Hiinas, Mongoolias, Ungaris (nimetatakse fityisz), lõunaslaavi riikides (šipak) ja Rumeenias (ciuciu).

V-märk muuda

 
Laulja Robbie Williams kasutab V-märki

Rahvaste Ühenduse riikides (v.a Kanada) täidab V-märk solvanguna (keskmine ja nimetissõrm tõstetakse üles ning pööratakse käeseljaga solvatava poole) keskmise sõrme näitamisele sarnast eesmärki. Käemärgi päritolu pole selge, esimesed kirjeldused sellest pärinevad 20. sajandi algusest. Hiljem tekkis hüpotees, et märk võib pärineda Agincourti lahingu perioodist: brittide täpsed vibukütid olid nii kardetud, et kui prantslased vastase vibuküti tabasid, siis raiusid nad tal kaks sõrme maha, et ta ei saaks enam vibu lasta. Vibukütid hakkasid seejärel vastaspoolt oma terve kahe sõrmega mõnitama. Sellel rahvajutul puuduvad aga tõendid. Samuti on žesti seostatud sarvede ("sa oled sarvekandja" ehk "su kaasa petab sind") žestiga, mida on kasutatud vähemalt alates 16. sajandist.[12]

Muud tähendused muuda

V-märki peopesaga väljapoole kasutatakse võidu tähistamiseks[13] või rahumärgina.[14][9]

"Sarved" muuda

 
Sarvemärk

Žesti ebaviisakas kasutusviis, mida kohtab ka Itaalias ning teistes Vahemere ja muudes maades (sh Argentinas, Brasiilias, Colombias, Kuubas, Prantsusmaal, Kreekas, Portugalis, Hispaanias ja Uruguays),[15][16][17][18] on rõve, lugupidamatu ja solvav. Erinevalt žesti esimesest versioonist sisaldab see solvav žest kahe sõrmega ülespoole osutamist või žesti suunamist kellegi poole ja käe edasi-tagasi pööramist. Selle žesti tegemine kellegi suunas viitab tema sarvekandjaks (ehk abielus petetuks) sõimamisele. Itaalia, kreeka ja hispaania keeles on petmisele viitavad sõnad cornuto, κερατάς ja cornudo, mis tähendavad "sarvilist".[19][9]

Selle käemärgi variatsioon on osatatava pea taga nimetis- ja keskmise sõrme tõstmine (võiduka V-märgi moodi). Vanimad ülestähendused selle žesti kasutamisest pärinevad keskajast, näiteks viitab sellele 12. sajandi lõpupoole Bernart de Ventadour. Vanima teadaoleva kujutise sellest märgist leiab renessansiajastu kunstniku François Buneli 1580. aasta maalilt "Commedia dell'arte näitlejad".[20]

Muud tähendused muuda

Sarvemärgi või itaalia keeles corna (sarved) süütum kasutamine Itaalias ja Vahemere maades on apotroopsetel ehk ebausklikel eesmärkidel, et hoida ära halba õnne või kurja silma. Seda žesti võidakse kasutada ka kahetsusväärsete juhtumite puhul või muude sarnaste sündmuste mainimisel ja seda tehakse tavaliselt allapoole (või lihtsalt mitte kellegi poole) suunatud sõrmedega, et eristada žesti apotroopset kasutamist solvavast žestist.

Žesti teine versioon, võiduka V kujuliselt nimetis- ja keskmise sõrme tõstmine, on muutunud solvava tähenduse asemel kelmikaks või naljatlevaks käemärgiks, mida kasutatakse sageli nii grupipiltidel kui üksinda poseerides.[20]

Mountza muuda

 
Mountza

Kreekas tuntakse žesti, kus viis sõrme aetakse harali ja peopesa lükatakse kellegi poole, mountza nime all. Kasutatakse ka keskmise sõrme näitamist ja seda peetakse solvavamaks. Kasutatakse veel üht keskmise sõrme žesti varianti, kus kõik sõrmed peale keskmise on laiali sirutatud ja samal ajal liigutatakse kätt edasi-tagasi keskmise sõrme tekitatud teljel. Selle žesti puhul puudutab pöial mõnikord keskmist sõrme. Selle žesti solvang on samaväärne keskmise sõrme näitamisega.[21] 

Iraani kultuuris kasutatakse sarnast žesti "muld sulle pähe" tähistamiseks, see on sageli kasutatav verbaalne solvang, mis viitab solvatu surmale ja sellele järgnevale matmisele. 

Mõnes Aafrika ja Kariibi mere piirkonna riigis on sama ebaviisakas sirutada viis sõrme koos peopesaga ettepoole, mis tähendab, et "sul on viis isa" (nimetatakse kedagi sohilapseks).[22]

Iraagi ja Assüüria kultuurides tähendab äkiline peopesa kellegi poole lükkamine, et ta on häbiväärne ja autu.

Pöial püsti muuda

 
Pöidla näitamine

Endises Pärsias, peamiselt Iraanis ja Iraagis, kasutatakse žesti, millega liigutatakse pöialt üles, et väljendada solvangut "pista see tagumikku" ehk "mine persse".[23]

Muud tähendused muuda

Lääneriikides on pöidla näitamine positiivse tähendusega, heakskiitev.[9] Seda võidakse kasutada ka näiteks hääletamisel.

Pöidla hammustamine muuda

Elizabethi ajastu Inglismaal tehti seda žesti nii, et pöidla ots asetati esihammaste taha ja viibati siis järsult ettepoole. See on sarnase tähendusega nagu kellelegi keskmise sõrme näitamine või duellile kutsumine. See versioon on mõnes riigis endiselt kasutusel.[24]

William Shakespeare'i näidendis "Romeo ja Julia" alustab Capulet' sulane Sampson kaklust, "hammustades pöialt" Montague'i teenija Abrami vastu.

Okei-žest muuda

 
Mõnes araabia riigis on sellel žestil negatiivne, vulgaarne või solvav tähendus

Kuigi okei-žesti laialdane kasutamine on andnud sellele rahvusvahelise nõusoleku tähenduse, kannab see Lähis-Ida ja Vahemere piirkondades ka negatiivseid, vulgaarseid või solvavaid tähendusi.[25] Kui näiteks Jaapanis tähistab see žest münte ja rikkust, siis Prantsusmaal, Belgias ja Tuneesias sümboliseerib see nulli ehk väärtusetust.[26][27]

Paljudes Vahemere maades, näiteks Türgis, Tuneesias ja Kreekas, aga ka Lähis-Idas, mõnes Saksamaa piirkonnas ja mitmes Lõuna-Ameerika riigis võib žesti tõlgendada vulgaarsena, see meenutab inimese pärakut. Seda kasutatakse kas solvanguna ("sa oled sitapea") või homofoobse viitena homoseksuaalsusele ja sodoomiale. Brasiilias võib see olla sünonüümiks kellelegi keskmise sõrme näitamisele.[28][29][30]

Araabia maailmas tähistab see märk kurja silma ja seda kasutatakse needusena, mõnikord koos sõnalise hukkamõistuga.[31]

2020. aastatel omandas see käemärk lääneriikides lisaks rassistliku tähenduse.[32]

Onaneerimise jäljendamine muuda

 
"Pihkupeksja"

Žest, kus sõrmed on torus ja kätt liigutatakse randmest üles-alla, käeselg pigem maapinna suunas, on kasutusel valdavalt Suurbritannias ja tähistab onaneerimist. Solvanguna vastab mõistele "pihkupeksja" (ingl wanker) või "jobu".[33] Kreekas ja Portugalis tehakse seda liigutust pihuga maapinna suunas, millega väljendatakse mõtet, et solvatu ei rahulda ennast, vaid teisi mehi.[11]

Lõuanips muuda

Kui sõrmed asetatakse lõua alla (justkui sügaks kaela) ja heidetakse seejärel käsi järsult ette, nii et käeselg jääb püstiselt vestluspartneri poole, väljendatakse sellega Itaalias vastaspoole, tema väite või muu kõnealuse teema suhtes põlgust või hoolimatust – itaalia keeles non mi interessa (ee "mind ei huvita").[34] Põhja-Itaalias, Prantsusmaal, Belgias ja Tuneesias võidakse selle käemärgiga väljendada soovitust varvast visata.[35] Lõuna-Itaalias võib see tähendada lihtsalt keeldumist.[36]

Küünarvarre viibe muuda

 
Bras d'honneur

Kui ühe rusikas käega, mis küünarnukist kõverdatud, viibatakse järsult kellegi poole, haarates samal ajal teise käega plaksuga viibatava käe biitsepsist, võidakse sellega Lõuna-Euroopas väljendada sama, mida ingliskeelses kultuuriruumis keskmise sõrmega – "mine persse". Prantsusmaal nimetatakse seda viibet bras d´honneur ehk "au käsi". See võib tähendada ka "ma olen sinust parem", "tõmba lesta, luuser" või "istu endale sisse". Brasiilias kutsutakse seda käemärki banaaniks, kuid tähendus jääb samaks.[35] Itaalias on žesti nimi l’ombrello ehk vihmavari ning seda kasutatakse näiteks selleks, et kellegi palvest keelduda.[34]

"Luuser" muuda

 
Laps näitab luuseri žesti

L-kujuliselt nimetissõrme ja pöidla näitamisega parastatakse luuserit ehk hädavarest, mökut (ingl loser). Mõnikord hoitakse kätt niimoodi enda otsaees. Käemärk sai populaarseks 1990. aastatel seoses 1994. aastal linastunud filmiga "Loomadetektiiv Ace Ventura".[37][38]

Muud tähendused muuda

Brasiilias on sama käemärki kasutatud muudes kontekstides: Lula da Silva presidendiks valimine, organisatsiooni LOUD mänguritele viitamine; Argentina jalgpallur Germán Cano tähistas sellega väravaid.[39][40][41][42]

Hiinas näidatakse selle käemärgiga aga number kaheksat.[43][44]

"Jää vait" muuda

 
Žesti "jää vait" demonstreerimine

Koomik Martin Lawrence kasutas oma 1992. aasta komöödiasarjas "Martin" sarkastilist žesti "räägi mu käega" ("räägi mu käega, sest mu pea/kõrvad sind ei kuula"), mis tähistab sisuliselt soovi vastaspoolt vaigistada: "Jää vait".[45][46][47] 1990. aastate jooksul muutus see populaarseks ning levis filmide ja sarjade abil edasi. Käemärki kasutatakse vestlusolukordades, kus üks osapool ei taha teise poole juttu enam kuulata, pöörab pea ära ning tõstab käe tõrjuvalt üles, peopesa vestluspartneri poole.[48]

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 Nasaw, Daniel (6. veebruar 2012). "When did the middle finger become offensive?". BBC News. Vaadatud 2. juulil 2023.
 2. Schneider, Kate (11. september 2012). "Long tradition of flipping the bird". CourierMail. Originaali arhiivikoopia seisuga 10. september 2012. Vaadatud 21. juunil 2023.
 3. Sato, Ava (17. märts 2023). "You Won't Believe What The Middle Finger In Japan Means". Japan Truly. Vaadatud 20. juunil 2023.
 4. Nasaw, Daniel (6. veebruar 2012). "When did the middle finger become offensive?". BBC News. Vaadatud 20. juunil 2023.
 5. 5,0 5,1 PhD, Leon F Seltzer (22. september 2015). "What Does It Mean When We Stick Our Tongues Out?". Psychology Today. Vaadatud 20. juunil 2023.
 6. "Punaste pükstega politsei · Vanad ja uued mängud rahvaluulearhiivist". Eesti Rahvaluule. Vaadatud 20. juunil 2023.
 7. 7,0 7,1 "cocking a snook". Oxford Reference. 23. juuli 1936. Vaadatud 21. juunil 2023.
 8. "Thumb one's nose and cock a snook". GRAMMARIST. 4. märts 2018. Vaadatud 21. juunil 2023.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 "Teejuht käežestide maailma – Mida tähendavad teatud märgid erinevates kultuurides?". Reisijuht. 28. veebruar 2018. Vaadatud 20. juunil 2023.
 10. 10,0 10,1 "[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009". EKI.ee. Vaadatud 12. juulil 2023.
 11. 11,0 11,1 "The Top 10 Hand Gestures You'd Better Get Right". Language Trainers UK Blog. 9. juuni 2019. Vaadatud 21. juunil 2023.
 12. "V-sign". Oxford Reference. 22. veebruar 1999. Vaadatud 21. juunil 2023.
 13. "C is for Courtesy". Safety Review. Kd 12–13. United States Office of Industrial Relations. Jaanuar 1959.
 14. Sheehy, Gail (1. september 1969). "The End of the Drinking Generation". New York Magazine.
 15. "Rude hand gestures of the world". Telegraph.co.uk. Vaadatud 13. detsembril 2017.
 16. "International field guide to rude hand gestures". Theloop.ca. Originaali arhiivikoopia seisuga 14. detsember 2013. Vaadatud 13. detsembril 2017.
 17. "Hand Gestures in Different Cultures". Buzzle.com. Originaali arhiivikoopia seisuga 27. aprill 2017. Vaadatud 13. detsembril 2017.
 18. Romana Lefevre (2011). Rude Hand Gestures of the World: A Guide to Offending without Words. Chronicle Books. ISBN 978-0811878074.
 19. "Hand Gestures Part Two — The Cuckold Gesture". Reading-Body-Language.co.uk. Originaali arhiivikoopia seisuga 19. aprill 2012. Vaadatud 11. detsembril 2016.
 20. 20,0 20,1 "The Cuckold's Horns". Beachcombing's Bizarre History Blog. 15. mai 2014. Vaadatud 11. juulil 2023.
 21. Karapalides, Harry (13. jaanuar 2013). "Throwing the Na! ⋆ Cosmos Philly". Cosmos Philly. Vaadatud 20. juunil 2023.
 22. "What's A-O.K. in the U.S.A. Is Lewd and Worthless Beyond". The New York Times. 18. august 1996. Vaadatud 11. aprillil 2008.
 23. Roger E. Axtell (14. oktoober 1997). Gestures: The Do's and Taboos of Body Language Around the World (Second revised ed.). Wiley. ISBN 978-0471183426.
 24. "Excerpt – 'How to Behave Badly in Elizabethan England' by Ruth Goodman".
 25. Dangerous Body Language Abroad, by Matthew Link. Posted Jul 26th 2010 01:00 PM. Retrieved on July 26, 2017
 26. "What's A-O.K. in the U.S.A. Is Lewd and Worthless Beyond". New York Times (inglise). 18. august 1996. Vaadatud 15. novembril 2018.
 27. Merritt, Anne (22. september 2010). "10 common gestures easily misunderstood abroad". Matador Network. Vaadatud 17. septembril 2018.
 28. Cameron, Tim (4. juuni 2008). "7 Innocent Gestures That Can Get You Killed Overseas". Cracked.com (inglise). Vaadatud 15. novembril 2018.
 29. Freny (5. juuli 2016). "4 weird unspoken laws in foreign lands! | Chill Feel". ChillFeel. Originaali arhiivikoopia seisuga 15. november 2018. Vaadatud 15. novembril 2018.
 30. "Ära ole mats! Mis on need esmapilgul viisakad asjad, mida ei tohi erinevates riikides mitte mingil juhul teha?". Reisijuht. 8. märts 2018. Vaadatud 20. juunil 2023.
 31. "Gestures, Arab Culture" (PDF).. GlobalSecurity.org
 32. Mellik, Juhan. "Ka sina, Le Pen! Prantslanna tegi EKRE palvel rassistlikku käemärki". Õhtuleht. Vaadatud 20. juunil 2023.
 33. "Gesture Wellformedness". A Nice Gesture by Jeroen Arendsen. 12. juuli 2007. Vaadatud 20. juunil 2023.
 34. 34,0 34,1 Centre, Italian Language (23. september 2021). "The Fine Art of Italian Hand Gestures". Italian Language Centre. Vaadatud 21. juunil 2023.
 35. 35,0 35,1 McManus, Melanie Radzicki (10. juuli 2015). "10 Obscene Hand Gestures From Around the World". HowStuffWorks. Vaadatud 21. juunil 2023.
 36. Morris, Desmond (1977). People Watching: The Guide to Body Language. Great Britain: Random House. Lk 73. ISBN 9780099429784.
 37. "'Field Guide to Gestures'". NPR. 30. august 2003. Vaadatud 2. juulil 2023.
 38. Armstrong; Wagner (2003), lk 69
 39. Berti, Lucas (18. oktoober 2022). "Former footballer Raí makes Lula gesture at Ballon d'Or ceremony". The Brazilian Report (Ameerika inglise). Vaadatud 31. oktoobril 2022.
 40. https://www.goal.com/br/not%C3%ADcias/por-que-german-cano-comemora-seus-gols-fazendo-um-l-com-as/u3goag2ng2l01eqlndtgn1gi7 Mall:Bare URL inline
 41. "LOUD domina premiação do Prêmio Esports Brasil; veja vencedores". Adrenaline (Brasiilia portugali). 17. detsember 2022. Vaadatud 10. märtsil 2023.
 42. Top 8 ALPHA Teams Are Locked In | Day 3 Highlights | VCT LOCK//IN (inglise), vaadatud 10. märtsil 2023
 43. Crislip, Kathleen (30. juuni 2012). "Hand Gesture Meanings Around the World". TripSavvy. Vaadatud 2. juulil 2023.
 44. "Wayback Machine" (PDF). comm.ohio-state.edu. 31. märts 2010. Originaali arhiivikoopia seisuga 31. märts 2010. Vaadatud 11. juulil 2023.{{cite web}}: CS1 hooldus: sobimatu URL (link)
 45. Tyrone Mobley (30. juuni 2004). Victims Of The Game: The Manipulation. AuthorHouse. Lk 49–50. ISBN 978-1-4184-4686-4. Vaadatud 3. jaanuaril 2013. Just look at the contribution giving by Martin Lawrence, remember 'TALK TO THE HAND,' whether or not he created is not important, what is important, is that he perpetuated it to the Black masses as cool and righteous behavior. This little gesture is something that most negative minded Black woman and now a lot of men have incorporated into their communication system because they think its cute.
 46. "Slanguage", Indianapolis Monthly, Emmis Communications, kd 18, nr 14, lk 24, august 1995, ISSN 0899-0328, vaadatud 3. jaanuaril 2013
 47. Martin, Gary (1996). "The meaning and origin of the expression: Talk to the hand ('cause the face ain't listening)". The Phrase Finder. Vaadatud 9. oktoobril 2014.
 48. Jack Rawlins, "The Writer's Way" (2001), lk 66.


Välislingid muuda